.

ROZMNOŽOVÁNÍ 


Rozmnožování zabezpečuje vznik potomstva. Rozlišujeme rozmnožování nepohlavní a pohlavní.

Nepohlavní (asexuální) rozmnožování

Nepohlavní rozmnožování znamená, že z části jednoho rodičovského organismu vzniká nový, geneticky identický jedinec - vlastně klon. Je to častý způsob reprodukce u organismů, které mají:

MOŽNOSTI NEPOHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ

 1. dělení - u buněk
 2. pučení - u jednobuněčných (např. kvasinky) i mnohobuněčných (např. nezmar) organismů
 3. rozpad (schizogonie) - nejprve se jádro násobně rozdělí na plasmodium (mnohojaderný jednobuněčný útvar), pak hostitelská buňka praskne a z každého jádra vznikne nová buňka; funguje to u jednoděložných, příkladem je zimnička napadající červené krvinky a způsobující malárii
 4. rozpad (fisiparie) - mateřský jedinec se rozdělí na segmenty (ne na jednotlivé buňky) a původní jedinec tím někdy zanikne (třeba u tasemnice); u medúzovců se tomu říká "strobilace"
 5. fragmentace - od rodičovského organismu se postupně oddělují části; rozmnožuje se tak např. paolo a řasa Byopsis
 6. vegetativní rozmnožování - pomocí vegetativních orgánů (oddenků, hlíz, cibulí, šlahounů,...); např. cibule, lilek, jahodník
 7. tvorba spor (výtrusů) - ve výtrusnicích (sporangiích) vznikají haploidní výtrusy (s poloviční genetickou informací); děje se to u hub, řas a výtrusovců (to jsou prvoci, např. kokcidie jaterní); spory mohou být různé - viz "typy sporů" níže

TYPY SPORŮ

Pohlavní (sexuální) rozmnožování

Na vzniku nového organismu se při pohlavním rozmnožování podílejí dva rodičovské organismy. Potomek je pak geneticky odlišný. Typické je to pro organismy:

Oba rodičovské organismy mají pohlavní orgán (gametangium), který tvoří pohlavní buňky (gamety). Dvě gamety pak splynou v diploidní "zygotu" (tomu se říká "oplození").

MOŽNOSTI POHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ

 1. izogamie - samčí a samičí gameta vypadají stejně (velikostně i tvarově); u prvoků se z celého jednobuněčného tvora (gamonta) stane pohlavní buňka (to je proces "gamogonie")
 2. anizogamie - samčí a samičí gameta se trochu liší velikostí, jedna mívá bičík a druhá ne; speciálním typem anizogamie je:
 3. oogamie - typ anizogamie, kdy samičí gameta je značně větší než samčí gameta, vzniká gameta haploidní
 4. gametogametangiogamie - splynutí jedné pohlavní buňky s pohlavním orgánem; jen u hub
 5. gametangiogamie - splynutí svou pohlavních orgánů
 6. somatogamie - splynutí dvou tělních buněk (které nejsou z pohlavních orgánů); u hub

Metageneze

Metageneze (rodozměna) je střídání dvou rozmnožovacích fází. Některé organismy totiž prochází během svého života pohlavními a nepohlavními fázemi. Když jsou nejlepší podmínky pro reprodukci, přejde organismus do pohlavní fáze a rozmnožuje se pohlavně. Když očekává nepříznivé období, přejde do nepohlavní fáze a rozmnožuje se nepohlavně.Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.