.

ALDEHYDY 


Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu. Na tuto skupinu je vždy vázán jeden vodík a jeden uhlovodíkový zbytek. Z toho tedy vyplývá, že dvojná vazba mezi uhlíkem a kyslíkem musí být vždy na konci řetězce. Jinak by se jednalo o keton.

Názvosloví

Spočítáme si počet uhlíků a vytvoříme příslušný uhlovodík (např. 2 uhlíky = ethan), k tomu přidáme koncovku "-al" (vznikne nám ethanal). Jednoduché aldehydy mohou být dráždivé, některé i jedovaté. Složitější aldehydy zase příjemně voní (můžeme je najít v mandlích, vanilce nebo skořici).

Formaldehyd (systematicky methanal)

VLASTNOSTI

Formaldehyd je za běžných podmínek plyn se štiplavým zápachem. Je jedovatý a je to také prokázaný karcinogen. Jeho označení v potravinářství je E240, ale v ČR je jeho přidávání do potravin zakázané. Je to polární látka, takže je rozpustný v polárních rozpouštědlech (voda, líh). Dá se koupit jako 40% roztok pod názvem formalin. Do formalinu se ukládají mrtvé tkáně, pokud chceme zabránit jejich rozkladu. Snadno podléhá polymerizaci, jeho polymer se nazývá paraformaldehyd - jeho polymerační stupeň (počet monomerů) se pohybuje od 8 do sta. V těle se formaldehyd rozkládá na kyselinu mravenčí, která může narušit buněčné dýchání a tak způsobit až smrt. Formaldehyd také vzniká při vypití methanolu, kvůli enzymu alkoholdehydrogenasa. Proto je methanol toxický. Formaldehyd je jeden z mnoha součástí cigaretového kouře.

POUŽITÍ

Většina formaldehydu se používá pro výrobu močovino-formaldehydových pryskyřic, ze kterých se dělají lepidla. Také se spotřebovává na výrobu japonského porcelánu NIKKO. Formaldehyd zabíjí bakterie, a proto nachází použití také jako dezinfekce, insekticid, fungicid nebo konzervant. V potravinářství má označení E240. Je také součástí Galli–Valeriova roztoku (Solutio Galli-Valerio). Tento roztok se používá na dezinfekci lékařských nástrojů. Dalšími látkami v roztoku jsou například fenol, glycerol nebo tetraboritan sodný.

VÝROBA

Formaldehyd vzniká oxidací methanolu: CH3OH + 1/2 O2 → HCHO + H2O.

Acetaldehyd (systematicky ethanal)

VLASTNOSTI

Acetaldehyd je bezbarvá kapalina štiplavého zápachu. Je těkavá a také hořlavá. Acetaldehyd vzniká rozkladem ethanolu enzymem alkoholdehydrogenasa. Na rozdíl od formaldehydu není tak jedovatý. Acetaldehyd je jeden z důvodů toho, že máme po pití ethanolu kocovinu. Acetaldehyd obsahuje dvojnou vazbu, proto mohou u acetaldehydu probíhat tzv. adiční reakce. Acetaldehyd se vyskytuje ve zralém ovoci nebo kávě – dodává jim specifickou vůni.

POUŽITÍ

Je to meziprodukt ve výrobě kyseliny octové. Trimer formaldehydu paraldehyd se používal jako hypnotikum – usnadňuje usínání.

VÝROBA

Acetaldehyd se může připravovat oxidací z ethanolu (viz Alkoholy - oxidace alkoholů). A to buď kyslíkem, oxidem mědnatým nebo manganistanem draselným.výpisky poslal Jiří


Aldehyd - Aldehyde

obecný vzorec aldehydu

Formaldehyde-2D

formaldehyd

Acetaldehyde-2D-flat

acetaldehydNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.