.

DUSÍK 


Dusík je sedmým prvkem periodické soustavy. Díky své elektronové konfiguraci má 5 valenčních elektronů. Nejjednodušeji se tedy do stabilní konfigurace dostane přijetím 3 elektronů.

 • značka: N
 • protonové číslo: 7
 • skupina: V.A
 • oxidační čísla: -III, II, III, IV, V (-II, -I, I)
 • typ: nekov
 • skupenství za STP: plynné
 • relativní atomová hmotnost: 14,007
 • elektronová konfigurace: 1s22s22p3

Výskyt

Vlastnosti

Reaktivita

Příprava a získávání

Využití

Sloučeniny

1. AMONIAK NH3

2. AMONNÉ SOLI

3. OXIDY

4. KYSELINA DUSIČNÁ HNO3

5. LEDKY (DUSIČNANY)

VLASTNOSTI KONKRÉTNÍCH DUSIČNANŮ
 • NaNO3 - chilský ledek, nitronatrit (geologický název), E251
  • Vlastnosti: Bílý prášek, který je snadno rozpustný ve vodě. Jeho velké naleziště se nachází v poušti Atacama v Chile, od toho Chilský ledek. Je silně hydroskopický (pohlcuje vzdušnou vlhkost). Navlhlý dusičnan silně reaguje s hořčíkem nebo hliníkem.
  • Použití: Do 18. století byl chilský ledek jediné známé dusíkaté hnojivo, dnes ho nahradily jiné látky. V potravinářství dusičnan sodný stabilizuje barvu masa a chrání ho proti šíření plísní a bakterií.
 • KNO3 - draselný ledek, E252
  • Vlastnosti: Bílý prášek, který snadno redukuje, proto se používá jako oxidační činidlo. Při rozpouštění dusičnanu draselného ve vodě dochází k ochlazení roztoku (endotermická reakce).
  • Použití: Díky své snadné redukci se přidává (spíše přidával) do výbušných směsí jako je střelný prach nebo dýmovnice. Dnes se používá především jako dusíkaté hnojivo, a jako konzervant v potravinářství, především u malých farmářů. Dusičnan draselný se také může použít k potlačení otrav botulotoxinem.
 • NH4NO3 - amonný ledek, amoniumnitrát
  • Vlastnosti: Ledek amonný je bílá krystalická látka. Dusičnan amonný je uveden na seznamu látek považovaných za prekurzory výbušnin. Na tomto seznamu jsou uvedeny chemikálie, jejichž prodej musí být sledován.
  • Použití: Používá se jako zemědělské hnojivo, dezinfekce vody a díky svým oxidačním vlastnostem také v pyrotechnice. Při prudkém zahřívání exploduje.
 • Ca(NO3)2 - norský ledek
  • Vlastnosti: Je to bílý prášek. Je hydroskopický, což znamená, že pohlcuje vlhkost ze vzduchu. V přírodě se běžně vyskytuje jako tetrahydrát. Dusičnan vápenatý se také vyskytuje v komplexních solích (dusičnan-amonno-vápenatý).
  • Použití: Používá se jako hnojivo, především v kombinaci s dusičnanem amonným. Dále se používá k ošetření vody, ve které zabraňuje tomu, aby se tvořil ve vodě sulfan. Dusičnan totiž zastavuje metabolismus síranů. Dále se také využívá jako přísada do betonu a malty. V maltě jednak díky vápennému iontu zrychluje proces hašení vápna, a také zrychluje tvrdnutí malty. A v železobetonu chrání železné armování před korozí.
 • AgNO3 - lapis, Čertův kamínek
  • Vlastnosti: Je to šedá krystalická látka. Je toxická, jako protijed můžeme podat něco s velkým množstvím bílkovin, např. mléko nebo vejce.
  • Použití: Uplatňuje se ve fotografickém průmyslu. Dále se z něj vyrábí výbušniny a může se použít k výrobě roztoků k pokovování. Dusičnan stříbrný se také užívá k chemickému vypalování bradavic.

6. KYSELINA DUSITÁ HNO2Jirka automatické formátování část výpisků poslal Jiří
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.