.

FENOLY 


Deriváty uhlovodíků, v nichž je hydroxylová skupina –OH vázána přímo na benzenové jádro.

Fenol (C6H5OH, kyselina karbolová, hydroxybenzen, benzenol)

VLASTNOSTI

Fenol je jedovatá bezbarvá látka charakteristického sladkého zápachu. Je mírně kyselý (alkoholy < voda < fenoly < karboxylové kyseliny - ty jsou nejkyselejší). Ve vodě atom fenolu odštěpuje jont H+, a tím vzniká fenoxidový, fenolátový anion. Fenol je omezeně rozpustný ve vodě – vzniká emulze. Aplikace fenolu na kůži může způsobit poleptání. Orální LD50 se u potkanů pohybuje kolem 300 – 600mg/kg (množství, které zabije 50% potkanů).

POUŽITÍ

Fenol má antiseptické vlastnosti, a proto se dříve používal jako antiseptikum, ale když zjistili, že leptá pokožku, tak se od používání fenolu upustilo. Je počáteční surovinou pro výrobu kyseliny acetylsalicyové – acylpyrin, používá se na snížení horečky. Také první uměle vyrobená pryskyřice byla vyrobena z fenolu a formaldehydu. Fenol se používá ve směsi s chloroformem na odstranění bílkovin z DNA a RNA. Fenol se může také přidávat do přípravků pohlcujících UV záření, neboť benzenový kruh dobře absorbuje právě UV. Injekce s fenolem se (hlavně během 2. světové války) používaly pro rychlou a levnou popravu.

VÝROBA

Fenol se průmyslově vyrábí oxidací benzenu. Nebo redukcí kyseliny benzoové.výpisky poslal Jiří


Phenol2

fenolNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.