.

GERMANIUM, CÍN A OLOVO 


Čtrnáctá skupina skupina periodické soustavy obsahuje kromě uhlíku a křemíku také germanium (Ge), cín (Sn) a olovo (Pb).

Germanium (Ge)

VÝSKYT

VLASTNOSTI

VÝROBA

VYUŽITÍ

Cín (Sn)

VÝSKYT

VLASTNOSTI

REAKTIVITA

VYUŽITÍ

SLOUČENINY

Olovo (Pb)

VÝSKYT

VLASTNOSTI

REAKTIVITA

VÝROBA

VYUŽITÍ

SLOUČENINY

Pigmenty a barviva

  • barvivo - v roztoku barví jiné materiály
  • pigment - nerozpustný, do materiálu se nedostane, jen jej překryje
  • nátěrová hmota = pigment + pojivo + rozpouštědlo + plnidlo
  • pojivo - lepidlo
  • rozpouštědlo - aby při barvení bylo skupentsví kapalné
  • plnidlo - zvětšuje objem

  • běloby - TiO2, ZnO, BaSO4, Pb(OH)2 . 2 PbCO3, CaCO3
  • žluté a okrové pigmenty - oxidy železa, suřík viz výše
  • modrý pigment - ultramarín


Jirka automatické formátování
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.