.

HISTORIE ORGANICKÉ CHEMIE 


V 16. století hledal alchymista Paracelsus v přírodě léčivé látky a proto je s ním spojena iatrochemie - lékařská chemie. V 17. století se pak zjistilo, že se organické látky nachází v živých věcech.

Carl Wilhelm Scheele izoloval kyselinu vinnou, kyselinu mléčnou a glycerol. Jöns J. Berzelius roku 1807 definoval organickou chemii jako chemii rostlinných a živočichných látek. Podle "teorie vis vitalis" jsou jen rostliny a živočichové obdařeni živoucí silou, díky níž vznikají organické látky. Zjistilo se také, že jsou organické látky nevodivé, ale dobře hořlavé.

Michel E. Chevreul roku 1816 dokázal rozdělit mýdlo na několik organických sloučenin, které nazval jako "mastné kyseliny". Působením anorganických látek se tak poprvé podařilo získat látky organické. Nejdůležitější je jméno Friedrich Wöhler - ten vyrobil močovinu rozkladem anorganické soli kyanatanu amonného (NH4CNO), přestože se věřilo, že močovinu dokáží produkovat jen živočichové. Vyvrátil tím zmiňovanou teorii vis vitalis - zjistil, že lze uměle vytvářet organické látky z anorganických.

Během 19. století našel Alexandr Michajlovič Butlerov souvislosti mezi strukturou organických látek a jejch vlastnostmi. Pomalu tak vědomosti o organických látkách doháněly vědomoti o anorganii. Friedrich A. Kekulé zjistil, že uhlík je čtyřvazný, že všechny tyto vazby jsou rovnocenné, že uhlík tvoří řetězce a že mezi uhlíky mohou být jednoduché, dvojné nebo trojné vazby. Zatím ale nedokázal říct nic o prostorové stavbě organických látek. To zkoumali až Jacobus H. van't Hoff a Joseph A. Le Bel - zjistili úhel mezi vazbami čtyřvazného uhlíku (asi 109°, takže CH4 tvoří tetraedr).

Ve 20. století Gilbert N. Lewis a Linus Pauling řešili teorii valenční vazby a to, jak prostorově vypadají různé složitější organické látky. Později se zjišťovalo, jak spolu látky reagují a jaké reakční mechanismy při tom fungují. Dokázali pak provádět jednoduché syntézy a tvořit předpokládané organické látky. A pak přišel posun ve fyzice, což umožnilo chemikům používat různé nové metody a posunulo to i organickou chemii.Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.