.

PŘÍRODNÍ ZDROJE UHLOVODÍKŮ 


Přírodní zdroje uhlovodíků mohou být:


Uhlovodíky se vyrábí zpracováním ropy, zemního plynu a černouhelného dehtu (což je složka vznikající při zpracování ropy).

Ropa

TĚŽBA ROPY

VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ (PETROCHEMIE) V RAFINERIÍCH

 1. očištění od síry, vody, minerálních solí, písku, hlíny,...
 2. předehřátí čisté ropy na 200°C
 3. frakční destilace v rektifikačních kolonách
  • rektifikace nahrazuje opakovanou destilaci pro oddělení slože s různými teplotami varu
  • nejprve vstřikování do retifikační kolony
  • první destilace je atmosférická (za běžného tlaku, levnější, ale nedokonalá)
   1. plynné uhlovodíky neboli topné plyny (řetězce 1 až 4 uhlíků, do 30°C) → LPG, propanbutan
   2. lehký benzín (5 až 8 uhlíků, do 90°C) → benzín (pohonná hmota, v lékařství, k odmašťování a ředění nátěrů,...)
   3. těžký benzín (8 a 11 uhlíků, 80 - 200°C) → benzín (pohonná hmota, v lékařství, k odmašťování a ředění nátěrů,...)
   4. petrolej (10 až 18 uhlíků, 180 - 270°C) → pohonné hmoty pro letadla, petrolej
    • krakováním (štěpením dlouhých řetězců na kratší) se z petroleje vyrábí benzín, kterého potřebujeme mnohem víc
   5. plynový olej neboli nafta (15 až 24 uhlíků, 250 - 400°C) → motorová nafta (smíšená s petrolejem)
   6. olejové destiláty (nad 300°C) → průmyslové mazací oleje a tuky
    • krakováním můžeme opět vytvořit nižší frakce, které potřebujeme
   7. na dně i po zahřátí zbyde kapalný destilační zbytek "mazut" (23 až 40 uhlíků, 250 - 360°C) → pohonné hmoty pro lodě, palivo pro teplárny
  • část mazutu se pak destiluje vakuově (snížený tlak, stačí nižší teplota pro var)
   1. vakuový plynový olej
   2. směs olejů
   3. asfalt (zbytek) → vozovky, dříve izolace proti vlhkosti

Z ropy tedy máme: pohonné hmoty, léky, deodoranty, lepidla, barvy, laky, umělá vlákna, umělé hmoty, pneumatiky, výbšniny, zápalky, hračky,...

Uhlí


Uhlí podle kvality (procentuelního zastoupení uhlíku):

Zemní plyn

Zemní plyn doprovází ložiska uhlí a ropy, ale vyskytuje s ei samostatně. Převážně se skládá z metanu (60 - 97%), dále obsahuje uhlovodíky, sulfan, oxid uhličitý, dusík, hélium a další. Tyto příměsi se odstraňují. Zemní plyn se využívá jako palivo a surovina k výrobě organických látek.

Rozlišujeme:Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.