.

SÍRA 


Síra je šestnáctým prvkem periodické soustavy. Jelikož se nachází v VI.A skupině, patří mezi tzv. "chalkogeny" (česky "rudotvorné") a má 6 valenčních elektronů. Ke stabilizaci je tak nejjednodušší dva elektrony přijmout - buďto vznikem iontu S2- nebo vytvořením kovalentní vazby.

 • značka: S
 • protonové číslo: 16
 • skupina: VI.A
 • oxidační číslo: -II, IV, VI (méně často také -I, I, II, III)
 • typ: nekov
 • skupenství za STP: pevné
 • relativní atomová hmotnost: 32,065
 • elektronová konfigurace: 1s22s22p63s23p4

Výskyt

Vlastnosti

Reaktivita

Použití

Sloučeniny

SULFAN (SIROVODÍK) H2S

SULFIDY A HYDROGENSULFIDY

SIROUHLÍK CS2

OXID SIŘIČITÝ SO2

OXID SÍROVÝ SO3

KYSELINA SIŘIČITÁ H2SO3

KYSELINA SÍROVÁ H2SO4

SOLI

 • hydrogensírany jsou dobře rozpustné ve vodě, tvoří se jen od prvků I.A skupiny
 • VLASTNOSTI KONKRÉTNÍCH SÍRANŮ
  • CuSO4 - pentahydrát: modrá skalice, modrý vitriol
   • Vlastnosti: Modrá krystalická látka. Pentahydrát této soli je znám pod názvem modrá skalice nebo také modrý vitriol. Pokud někdo vnitřně požije síran mědnatý, může začít zvracet. Jako "lék" můžeme podat mléko nebo něco s velkým obsahem bílkovin.
   • Použití: Průmyslově nejvíce vyráběná mědnatá sůl. Materiál pro výrobu barev, dále se také používá k impregnaci dřeva. Smícháním s roztokem vápenného mléka Ca(OH)2 vznikne tzv. Bordeauxská jícha, která se používá k ochraně ovoce proti plísním. Také se může použít jako emetikum – látka, která vyvolá zvracení. Emetika se používají nejčastěji po požití nějakého jedu.
  • FeSO4 - heptahydrát: zelená skalice, zelený vitriol, melanterit (geologický název)
   • Vlastnosti: Zelená krystalická látka. Její heptahydrát (7 molekul krystalické vody) je znám pod triviálním názvem zelená skalice nebo zelený vitriol. Zelená skalice na vzduchu zvětrává, tvrdne, mění barvu do žlutého až hnědého odstínu a vzniká z ní síran železitý.
   • Použití: Jako přípravek pro čištění vody především při zásaditém pH. Také jako doplněk stravy při anémii (chudokrevnosti) z nedostatku železa.
  • ZnSO4 - heptahydrát: bílá skalice, bílý vitriol
   • Vlastnosti: Bílá krystalická látka, která se v přírodě vyskytuje jako heptahydrát (7 molekul krystalické vody), který na vzduchu snadno zvětrává. Také může být ve formě anhydridu.
   • Použití: K impregnaci dřeva proti plísním, jako emetikum nebo jako dezinfekce např. v očním lékařství. Síran zinečnatý je podáván zvířatům pro doplnění zinku v organismu.
  • CaSO4 - hemihydrát: sádra, dihydrát: sádrovec
   • Vlastnosti: Vyskytuje se v přírodě buď ve formě anhydridu nebo hemihydrátu. Anhydrid je hydroskopický.
   • Použití: Anhydrid síranu vápenatého se používá pro bílení čar na silnicích. Také se používá k vysušování. Sádra se samozřejmě používá také ve stavebnictví.
  • BaSO4
   • Vlastnosti: Bílý prášek nebo krystalická látka.
   • Použití: V detektivkách (analytická chemie) a v lékařství (rentgen žaludku - když pacient vypije roztok BaSO4, je žaludek vidět).


  Jirka automatické formátování část výpisků poslal Jiří

  
  

  Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.