.

MEZOPOTÁMIE 


Mezopotámie je kolébkou úplně prvních civilizací na světě. Leží na Blízkém východě, tam kde je dnes Irák a Sýrie. "Mesopotamia" řecky znamená "mezi řekami", a tak dává smysl, že je tahle oblast ze severu ohraničená řekou Tigris a z jihu řekou Eufrat, které obě tečou do Perského zálivu.

  CIVILIZACE

Civilizace znamená, že lidé dosáhli nějaké úrovně pokroku a vyspělosti. Správná civilizace umí sama sebe zorganizovat - postaví si město, sepíše pravidla a zákony, má nějakého vládce a dá dohromady armádu. Lidé v civilizovaném národě spolupracují, používají něco jako peníze, takže mohou obchodovat, a často taky platí daně, aby tohle všechno mohlo fungovat. Nejstarší civilizace vznikaly vždycky v údolí nějaké řeky, protože to bylo nejpohodlnější - civilizace egyptská na březích Nilu, v Indii kolem řeky Indus, v Číně podél Žluté řeky a jak už víte, tak také Mezopotámie mezi Eufratem a Tigridem.

Záplavy, sucha, a přesto tak oblíbené místo

V Mezopotámii je teplo, moc tam neprší a střídají se ničivé záplavy a hrozné sucho. Když se tu lidé před deseti tisíci lety začali usazovat, museli si vybudovat různé nádrže a zavlažovací a odvodňovací kanály, aby se tu dalo po celý rok žít a něco pěstovat. Pořád to ale bylo lepší než ty vyprahlé pouště všude okolo.

Mezopotámie nikdy nebyla jednotný stát, je to jenom jméno oblasti. Neměla ani moc dobré přirozené hranice, takže nájezdy kočovných cizinců z hor byly úplně běžnou věcí. Během několika tisíců let se tu takhle vystřídala spousta různých národů: první byli Sumerové, jejich kulturu pak převzali Akkaďané, potom se většiny měst zmocnili Babyloňané, Babyloňany si podmanili bojovní Asyřané a o něco později oblast ovládli Peršané. O kus dál na západ, na pobřeží Středozemního moře, žili ještě Židé a Féničané.

Ten umí to a ten zas tohle

Tyhle národy toho měly hodně společného - všichni v Mezopotámii rádi pěstovali obilí, sezam a víno, chovali ovce a kozy a lovili ryby. Obyčejné budovy bez oken si stavěli z hlíny, ale na chrámy a opevnění kolem měst potřebovali i kamení a dřevo, kterého tu byl nedostatek. Proto začali obchodovat se sousedními civilizacemi, třeba s tou v údolí Indu. Taky si rychle uvědomili, že bude výhodnější, když si nebudou muset všichni pěstovat vlastní obživu, ale když se každý zaměří na nějaké jiné řemeslo. Přišli na to už při stavbě těch vodních kanálů a postupně byly potřeba další a další "profese" - třeba kněží a úředníci. Proto se začaly od zemědělců vybírat dávky obilí jako daně a rozdělovaly se těm, kteří přispívali společnosti nějak jinak. A přesně tohle je jeden z hlavních znaků civilizace.

Chrámy a paláce

Většina národů uctívala mnoho bohů a věřila, že kněží s nimi dokáží komunikovat. Kněz byl zpočátku úplně nejdůležitější osobou a i chrámy musely být patřičně velkolepé. Výjimkou jsou Židé, ti měli vlastní monoteistické náboženství - judaismus. Důležitost chrámů a kněžích ale postupně klesala a nahrazovaly je paláce a králové. A někdy byl vládce králem i knězem zároveň.Jirka


Tigr-euph-no

přibližný rozsah Mezopotámie (žlutě) kolem řek Eufrat a Tigris

Hanging Gardens of Babylon

visuté zahrady Semiramidiny v Babylonu, jeden ze sedmi divů světa (v pozadí je vidět také Babylonská věž)

Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005

chrám zvaný zikkurat ve městě UrNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.