.

NÁJEZDY KOČOVNÝCH KMENŮ 


Evropu během středověku ohrožují nájezdy kočovných kmenů:

Arabové

Arabové ve středověku obsadili Pyrenejský poloostrov. Evropané se ho snaží získat zpět, tomu říkáme "reconquista" (znovudobývání původními obyvateli). Roku 1492 Španělé dobyli Granadu - poslední arabskou pevnost na poloostrově. Vznikají říše: Portugalsko, Aragonie a Kastilie, z posledních dvou jmenovaných později vznikne Španělsko. Arabové zůstanou na svém Arabském poloostrově a starají se o obchod.

Mongolové (Tataři)

Mongolové pod vedením Čingischána ohrožují Evropu od 13. století. Dobyli Kyjevskou Rus, část Posla a Slezska. Tomuto dobytému území říkají "Zlatá horda".

Turci (Osmané)

Osmanská říše byla založena sultánem Osmanem. Turci neboli Osmané obsadili Severní Afriku, Malou Asii a Balkán, čímž narušili evropsko-asijský obchod.archivní výpisky ze starého webu, časem je zaktualizujeme automatické formátováníARCHIVNÍ VÝPISKY. Tato kapitola je zkopírovaná z našeho starého webu. To znamená, že nemusí být správně zformátovaná, a že u ní pravděpodobně chybí obrázky. Tyto archivní kapitoly budeme průběžně aktualizovat do takové podoby, jakou mají nové výpisky.Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.