.

VĚDY, PRAMENY A PRÁCE HISTORIKA 


Dějepis je název pro vyučovaný předmět. Historie je věda, která se zabývá vývojem lidské společnosti od počátku života na zemi po současnost.

Historické obory a pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické jsou souborem disciplín, které historikovi pomáhají při jeho práci.

Historické prameny

Práce historika

Práce historika spočívá v tom, že shromáždí prameny (heuristika), pak je třídí a hodnotí, přičemž vyloučí ty nedůvěryhodné (kritika) a hledá souvislosti a vztahy. Poté třeba napíše nějaké dílo (syntéza).archivní výpisky ze starého webu, časem je zaktualizujeme automatické formátováníARCHIVNÍ VÝPISKY. Tato kapitola je zkopírovaná z našeho starého webu. To znamená, že nemusí být správně zformátovaná, a že u ní pravděpodobně chybí obrázky. Tyto archivní kapitoly budeme průběžně aktualizovat do takové podoby, jakou mají nové výpisky.Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.