.

FUTURISMUS A KUBOFUTURISMUS 


Základní kámen futurismu položil Ital Filippo Marinetti v roce 1909, když vydal provokativní Manifest futurismu. V něm je shrnuté všechno co se Marinettimu líbilo i všechno co se mu příčilo. Nejprve kritika: Marinetti odmítnul tradiční umění (čili veškeré umění, které vzniklo před ním) a vlastně i tradice a historii obecně, vyzýval dokonce k ničení muzeí a knihoven. Kromě toho odmítal ještě přírodu, harmonii a feminismus - ženami v tomto textu pohrdal. Ale důležitější je, co měl futurismus obdivovat a oslavovat: rychlost, pohyb, dynamiku a technický pokrok (velkoměsta, továrny, vynálezy, stroje a jejich rachot, ...), ale také odvahu, nebezpečí a sílu, dokonce i násilí, agresi a války. Není náhodou, že mnoho futuristů patřilo mezi fašisty.

  ÚRYVKY Z DÍLA MANIFEST FUTURISMU (1909)

1. Chceme zpívat o lásce k nebezpečí, o návyku na energii a odvahu. 2. Kuráž, odvaha a vzpoura budou základními prvky naší poezie. 3. Až dosud literatura oslavovala zamyšlenou nehybnost, extázi a sen. My chceme oslavovat agresívní pohyb, horečnou nespavost, běh, salto mortale, facku a pěst. (...) 7. Není krása tam, kde není boj. Žádné dílo, které nemá agresivní charakter, nemůže být mistrovským dílem. (...) 9. Chceme oslavovat válku – jedinou hygienu světa – militarismus, patriotismus, rozbíječské činy anarchistů, krásné myšlenky, pro které se umírá, a pohrdání ženou. 10. Chceme rozbít muzea, knihovny, všechny možné akademie, a bojovat proti moralismu, feminismu a proti každé utilitářské nebo oportunistické podlosti. (...) Už dost dlouho byla Itálie vetešnickým tržištěm. (...) Vzhůru! Zapalte regály knihoven! Zaveďte vody z kanálů do muzeí a vytopte je! (...) Umění skutečně může být pouze v násilí, krutosti a nespravedlnosti.

(o-p-o.cz)

Osvobozená slova

Futuristé vymysleli také teorii tzv. "osvobozených slov" - používala se hlavně podstatná jména a slovesa v infinitivu (protože všechno ostatní je stejně jen nudná zdržující omáčka) a vůbec se nemusela skládat do logických vět, básníci je klidně vytrhli z kontextu i ze řádků. Text nemusel mít vůbec žádnou strukturu, interpunkce i spojky byly zbytečné a pod vlivem kubismu si autoři hráli i s grafickou podobou svých děl - písmenka létala ve všech směrech a kdo se pokusil takovou báseň přečíst, pěkně si vykroutil hlavu.

Futurismus v Itálii

Filippo Tommaso MARINETTI (1876 - 1944) byl tedy italský básník, novinář a zakladatel futurismu. Kromě Manifestu psal experimentální básně v podobě telegrafických zpráv a koláží - většinou se neskládaly ani z celých vět, ale jen z těch "osvobozených slov" a symbolů. Zajímavá je třeba sbírka Zzang tůmp tůmp.

Mezi další italské futuristy patřil malíř a sochař Umberto BOCCIONI [bočóny] a malíř Luigi RUSSOLO.

(Kubo)futurismus v Rusku

Futurismus se rozšířil i v Rusku, kde se někdy označuje také jako "kubofuturismus", právě kvůli inspiraci kubismem.

Velmi populární byl třeba ruský básník, dramatik a novinář Vladimir MAJAKOVSKIJ (1893-1930). Ten měl zkušenosti s herectvím a pořádal i veřejná vystoupení. Psal hlavně milostnou a agitační prosovětskou poezii, ale přesto cítil omezování tvůrčí svobody, upadl do depresí a nakonec spáchal sebevraždu. Jeho verše jsou úsečné a úderné, napínavé, silné i sarkastické.

Alexej KRUČONYCH vytvořil "zaumný jazyk" neboli "zaum", což měl být jazyk za hranicemi rozumu. Šlo o kombinování hlásek a slabik tak, aby to znělo zajímavě. Velemír CHLEBNIKOV

, považovaný za mluvčího ruského futurismu, také používal zaum a neologismy a měl rád palindromy (slova nebo věty, které se čtou stejně i pozpátku) - vytvořil z nich dokonce celou báseň Obrateň.

Kubofuturismus ve Francii

Hlavním francouzským představitelem kubismu a futurismu byl Guillaume APOLLINAIRE [gijóm apolinér]. Tady už můžeme opravdu mluvit o "kubofuturismu", protože Apollinaire tyto dva směry spojil dohromady - z futurismu si vzal dynamičnost a rychlost a z kubismu zase popisování věcí z mnoha úhlů pohledu. Jeho texty jsou často spontánním proudem myšlenek a asociací, takže chvíli mluví o jednom tématu a za chvíli už úplně o něčem jiném. Tomu se říká "polytematičnost" a Apollinairovy básně se také označují jako "polytematické básně" nebo "apollinairovská pásma". Příkladem může být sbírka Alkoholy nebo báseň, která se přímo jmenuje Pásmo. Míchají se v něm různé styly, lyrika i epika, realita i fikce, minulost i budoucnost... jelikož šlo o neorganizovaný sled souvislostí, mohl si Apollinaire doslova psát, co ho zrovna napadlo. Tak jako Marinetti používal "osvobozená slova", Apollinaire měl "osvobozené věty" - samostatné myšlenky bez interpunkce. Kromě toho tvořil také kaligramy, čili básně, jejichž text tvořil nějaký obrázek.

Apollinaire inspiroval i mnoho českých autorů - je to vidět například v Nezvalově Edisonovi nebo v básni Svatý kopeček od Wolkera. A Apollinaira překládal i Karel Čapek!Jirka část výpisků poslala Barča


Emilio Sommariva (1883 - 1956) Ritratto di Filippo Tommaso Marinetti, intellettuale futurista (1913)

Filippo Marinetti

A Tumultuous Assembly. Numerical Sensibility (Une Assemblée tumultueuse. Sensibilité numérique) published in Les mots en liberté futuristes MET DP371750

jedna z Marinettiho básní

Guillaume Apollinaire foto

Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire Calligramme

jeden z Apollinairových kaligramů - báseň o Paříži ve tvaru EiffelovkyNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.