.

LATINSKÁ LITERATURA U NÁS 


Ve středověku se v latině psaly například legendy a kroniky. Legenda je epický žánr, pojednávající o životě a zázracích světců. Kronika je historická próza, která chronologicky popisuje historické události. Nejvýznamnějším kronikářem byl Kosmas.

  ZPÁTKY

Ještě o něco dříve se u nás psala díla ve staroslověnštině.

Kristiánova legenda

Kristiánova legenda (někdy "Křišťanova legenda") je jedno z nejvýznamnějších děl této doby. Jde o veršovaný epický útvar, obsahuje například příběh O životě a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily.

Kosmova kronika

První velké kronikářské dílo - Kosmovu kroniku (dříve "Chronica Boëmorum", tedy "Česká kronika") - napsal děkan svatovítské kapituly Kosmas. Nejstarší příběhy (doba pohanská) čerpal z mýtů, ty čerstvější z vyprávění pamětníků. Dílo je čtivé, srozumitelné, zábavné, obsahuje charakteristiky postav a různé historky. Straní katolické církvi, ale zároveň je krokem k zesvětštění literatury. Kronika vypráví o Přemyslovcích, ale chybí zde zmínka o slovanské vzdělanosti. Z této literatury čerpal např. Alois Jirásek.

Kosmova kronika je tedy psána latinsky, ale objevuje se tu pronikání češtiny:


  VPŘED

Pořádná literatura v češtině na vás čeká v kapitole Vznik české literatury.

výpisky poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.