.

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY 


Literární druhy

Problematikou literárních druhů se zabývá genologie. Existují dvě možnosti dělení. Zaprvé můžeme rozlišovat poezii (veršované texty ve slokách), prózu (neveršované texty v odstavcích a kapitolách) a drama (napsané jako scénář divadelní hry). Běžnější je ale toto dělení: lyrika, epika a drama. Každý z těchto literárních druhů obsahuje různé literární žánry.

LYRIKA

EPIKA

DRAMA

Literární žánry

LYRICKÉ ŽÁNRY

LYRICKOEPICKÉ ŽÁNRY

ŽÁNRY VELKÉ EPIKY

ŽÁNRY STŘEDNÍ EPIKY

ŽÁNRY DROBNÉ EPIKY

DRAMATICKÉ ŽÁNRYvýpisky poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.