.

NATURALISMUS V AMERICE 


Theodore Dreiser (1871-1945)

Theodore DREISER byl představitelem amerického naturalismu a sociálního realismu. Pro jeho díla je typická kritika americké společnosti a hlavně lidí toužících po kariéře a penězích. Věřil totiž, že tahle touha po společenském vzestupu vede ke ztrátě lidskosti a citů. Ve svých dílech se pokoušel najít moderního amerického hrdinu. Usadil se v Chicagu, které bylo jakýmsi symbolem moderní průmyslové Ameriky i centrem moderní americké literatury - tvořili tu S. Anderson, C. Sandburg, E. L. Masters, V. Lindsay a jiní.

Dreiserova tvůrčí metoda vhodně navázala na poetiku Zolovu a uplatnila Darwinovy zákony biologického determinismu. Dreiser ji nezměnil ani ve svém vrcholném díle Americká tragédie - v naturalistickém románu o bezskrupulózním vrahu, který z kariérismu zavraždí svou přítelkyni. Autorovi se tu podařilo v době největší konjunktury poukázat na rub amerického snu o ideální, blahobytné společnosti, založené nezřídka na primitivní peněžní morálce, jež se neštítí ani vraždy.

První velkým dílem byl realistický román Sestřička Carrie, který líčí život v Chicagu a New Yorku koncem 19. století. Dějovou osou je životní příběh dívky, sestřičky Carrie Meeberové, prosté dívky z amerického Středozápadu, která tak jako tehdy spousta mladých lidí opouští své rodné městečko a využije - bez ohledu na tradiční morálku - svou energii a tělesný půvab k peněžnímu i společenskému úspěchu. Také její svůdci jsou typickými hrdiny své doby, kteří se umějí ohánět ve světě dravého byznysu. Těžištěm románu jsou realistické scény ze života různých společenských vrstev velkoměsta.

  DĚJ DÍLA "SESTŘIČKA CARRIE"

Carrie přijíždí z maloměstského prostředí do Chicaga za lepším životem. Těžce si vydělává na živobytí, znechucena dřinou se stává milenkou obchodního agenta Droueta a poté jeho ředitele Hurstwooda, s nímž odjíždí do New Yorku. Dvojice tu však žije ve stísněných poměrech a nakonec se rozchází. Hurstwood upadá společensky a hyne jako žebrák, kdežto Carrie se stává slavnou herečkou, bohatne, štěstí však nenalézá.

Námětem na naturalistický román Americká tragédie byly reálné případy (aby si mladík polepšil a bohatě se oženil, utopil svoji "nepohodlnou" milenku). Dreiser ale dává vinu celé společnosti, ne jednotlivcům. Kritizuje sen ideální, blahobytné společnosti, založené na primitivní peněžní morálce, která se nebojí ani vraždy. Dává do kontrastu bohatou a chudou vrstvu. Ukazuje ctižádost dostat se na vrchol společnosti jakýmkoliv způsobem.

  DĚJ DÍLA "AMERICKÁ TRAGÉDIE"

Hlavní hrdina Clyde Griffiths se chce vyšvihnout z nepříznivých rodinných poměrů. Dostává práci u svého bohatého strýce, kde se seznámí s Robertou, která se stává jeho milenkou. Za nějakou dobu se Clyde seznámí s bohatou Sondrou Finchleyovou, zamilují se, ale je zde několik problémů (jejich společenské postavení a fakt, že je Roberta těhotná). Clyde se rozhodne zbavit Roberty a utopí ji v jezeře. Brzy je odhalen a po roce vězení popraven.


výpisky poslala Vendulka


Theodore Dreiser

Theodore DreiserNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.