.

PREROMANTISMUS V NĚMECKU 


  ZPÁTKY

Přečetli jste si nejdřív něco o preromantismu obecně?

Sturm und Drang

"Sturm und Drang", v překladu "Bouře a vzdor", bylo německé preromantické hnutí v 60. a 70. letech 18. století. Generace mladých intelektuálů psala tragédie, politické básně a balady o osudech měšťanů v boji s knížecími dvory. Oproti osvícenství se teď zdůrazňuje tvůrčí síla nadaného jedince a ideálním vzorem takového génia je Shakespeare.

Teoretikem tohoto hnutí byl Johann Gottfried Herder (o pár řádků níže), hlavními představiteli jsou Johann Wolfgang Goethe a Friedrich Schiller (o pár odstavců níže).

Johann Gottfried Herder (1744–1803)

Johann Gottfried HERDER [Johan Gotfrýd Herdr] objevil uměleckou hodnotu lidové slovesnosti. Byl literárním teoretikem hnutí Sturm und Drang a později i výmarské klasiky (obojí viz níže), vytvořil preromantickou estetiku a významně obohatil jazykovědu, především svými názory na vznik a původ jazyka. Přátelil se s Goethem (také viz níže), který ho přivedl k Shakespearovi.

Ve svém hlavním díle Myšlenky k filozofii dějin lidstva tvrdí, že vývoj lidstva směřuje k humanitě, že na tomto vývoji se podílí každý národ a v celkovém dějinném procesu se jednotlivé národy střídají. Předpokládal, že v budoucnu budou pro dějiny důležité hlavně slovanské národy.

Hlasy národů v písních je sbírka lidových písní z různých zemí.

Výmarská klasika

Výmarská klasika (Weimarer Klassik) byla druhou vlnou klasicismu a zájmu o antiku a klasické umění. Antika byla dokonce považována za vrchol dosavadního umění, a právě uměním měl být člověk vychováván ke skutečné humanitě. Oproti klasicismu se teď ale hledala harmonie mezi rozumem a citem, mezi přírodou a uměním. A oproti Sturm und Drang zmizela ostrá společenská kritika. Časově se jednalo o přelom 18. a 19. století. Do výmarské klasiky řadíme zralou tvorbu Goetha a Schillera...

Friedrich Schiller (1759–1805)

Friedrich SCHILLER [Frýdrych Šiler] byl významným představitelem hnutí Sturm und Drang i výmarské klasiky, byl to dramatik, lyrik, estetik a historik. Narodil se v Marbachu. Z rozkazu württemberského vévody musel studovat vojenskou akademii a stát se plukovním lékařem, bylo mu dokonce zakázáno psaní, a proto odešel do Mannheimu a později do Jeny. Tam se stal profesorem dějin, psal teoretické spisy, vyrovnával se v nich s francouzskou revolucí a Kantovou filozofií a také se zde spřátelil s Goethem. Potom se přestěhoval do uměleckého a kulturního centra Výmaru, kde díky osvícenému vévodovi a štědrému mecenáši Karlu Augustovi mohly tvořit významné osobnosti, jako právě Schiller, Goethe, Wieland či Herder.

Do období hnutí Sturm und Drang řadíme jeho dvě slavná dramata: Schillerovu prvotinu Loupežníci, která je protestem proti tyranii vlády nad lidem i proti osobnímu bezpráví. A drama Úklady a láska o osudech milenců, kteří se stávají obětí stavovských rozdílů a dvorských pletich. Schiller zde velmi ostře kritizuje německé poměry, naopak obhajuje myšlení nastupujícího měšťanstva a přirozené mezilidské vztahy.

A do období výmarské klasiky řadíme Schillerovy historické hry, například drama Don Carlos, které čerpá z období nizozemských bojů proti španělské nadvládě.

Od roku 1794 psal Schiller klasická dramata: V Trilogii o Valdštejnovi líčí poslední týdny života českého vojevůdce třicetileté války. Marie Stuartovna je psychologická kresba soupeřících královen Marie Stuartovny a Alžběty. Drama Panna orleánská oslavuje mravně čisté osobnosti. A Vilém Tell vypráví úsek ze švýcarských dějin.

Schiller nebyl jen dramatikem, ale i básníkem. Je autorem Ódy na radost (což je součást známé Beethovenovy symfonie) a známá je i jeho báseň Píseň o zvonu, oslava lidské práce a snažení.


  VPŘED

Největším jménem německého preromantismu byl několikrát zmíněný Goethe, kterého jsme oddělili do zvláštní kapitoly.

Adéla, Maruška


Johann Gottfried Herder 2

Johann Gottfried Herder

Anton Graff - Friedrich Schiller

Friedrich SchillerNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.