.

SUMERSKÁ LITERATURA 


V Sumeru vznikaly už od 4. tisíciletí př.n.l. vůbec první literární památky. Nejčastěji šlo o mýty o bozích nebo o vzniku světa

Epos o Gilgamešovi

Nejvýznamější dílo sumerské literatury a zároveň nejstarší hrdinský epos na světě. Vychází z anonymních sumerských mýtů, které se ústně šířily už od 3. tisíciletí př.n.l., zapsán byl ve 2. tisíciletí př.n.l. a ta verze, kterou dnes známe, je ze 7. století př.n.l. z Aššurbanipalovy knihovny v Ninive (dnešní Írák).

  DĚJ DÍLA "EPOS O GILGAMEŠOVI"

Gilgameš, urucký král, je ze 2/3 bůh, z 1/3 člověk. Je krutý a nutí poddané k těžké práci na hradbách. Poddaní prosí bohy o pomoc a ti jim sesílají polodivokého Enkidua, který má Gilgameše přemoci. Postupem času se spřátelí a zažívají dobrodružství: pokusí se zabít obra a nebeského býka. Do Gilgameše se zamiluje bohyně Ishtar, ale on ji nechce. Ona se rozhněvá a zabije Enkidua. Gilgameš se bojí smrti, a tak hledá nesmrtelnost. Velice blízko svého úsilí je v momentu, kdy má za úkol bdít 6 dní a 7 nocí, úkol ale nesplnil. Gilgameš poznává, že nesmrtelnost je nedosažitelná. Vrátí se do Uruku a stane se dobrým králem, postaví obrovské hradby a uvědomí si, že se stal nesmrtelným právě díky této stavbě, která vydrží věky.


Jirka část výpisků poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.