.

TÉMA, MOTIVY A KOMPOZICE 


Téma a motivy

Motivy jsou něco jako klíčová slova. Motiv může být nějaká důležitá myšlenka, pocit, činnost nebo klidně i předmět, zkrátka něco, co byste pravděpodobně zmínili, kdybyste chtěli dílo nebo jeho část "převyprávět". Některé motivy jdou popsat jedním slovem, jiné třeba celou větou, některé se v díle opakují, jiné ne. Nejlepší bude příklad: pokud jde o začátek Shakespearova Hamleta, mezi motivy rozhodně patří vražda, unáhlený sňatek, rodina, podezření, divadlo, otrava jedem, vina a trest, šílenství a určitě byste našli ještě spoustu dalších.

Téma je hlavní myšlenka celého díla, je to odpověď na otázku "O čem ta kniha je?" a často se dá odvodit z nejdůležitějších motivů. Stává se, že různí čtenáři si z té samé knihy odnesou trochu něco jiného, takže v ní vidí i jiná témata - je to subjektivní a nedá se jednoznačně říct, jaké je třeba téma Hamleta. Existuje spousta správných odpovědí, třeba "spravedlnost a pomsta", "úvahy o životě a bytí" nebo "nešťastná láska".

Kompozice

Kompozice je členění. Rozlišujeme kompozici vnější (na jaké kusy je dílo rozděleno) a vnitřní (jak je časově uspořádáno).

VNĚJŠÍ KOMPOZICE

Próza je obvykle rozdělena na kapitoly a odstavce. Některá dělší díla, třeba romány, mohou mít několik částí.

Poezie se většinou skládá ze slok (neboli strof) a veršů (řádků). Delší díla jako např. básnické skladby mohou mít několik zpěvů (třeba Máj má čtyři zpěvy a dvě intermezza).

Dramata mohu mít jedno nebo více jednání (neboli aktů) - každé jednání má obvykle své vlastní kulisy a dělí se na scény (výstupy), které se skládají z replik (promluv). Novější dramata mají nejčastěji jeden nebo tři akty, ta klasická obvykle pět:

  1. expozice - úvod do děje, představení postav
  2. kolize - první konflikt
  3. krize - vyvrcholení
  4. peripetie - řešení problémů
  5. katastrofa - rozuzlení a závěr

A neměli bychom přehlédnout ani "vedlejší" části díla, jako jsou:

VNITŘNÍ KOMPOZICE

U vnitřní kompozice si všímáme toho, kdy se jednotlivé části díla odehrály. To má samozřejmě smysl jen u textu, který má děj - u lyriky vnitřní kompozici většinou neurčujeme.Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.