.

VZNIK ČESKÉ LITERATURY 


Česky psaná literatura vznikla na přelomu 13. a 14. století, tedy v období vrcholného středověku (vláda Přemyslovců a Lucemburků). Český jazyk se "demokratizoval" (dostal mezi lidi) a literatura byla čím dál tím laičtější (kromě kněží psali i studenti, rozšířila se i jiná než náboženská témata).

  ZPÁTKY

Původ české literatury je ve staroslověnské a latinské literatuře.

Staročeské památky obecně

Nejstarší česká díla byla často veršovaná, ale jelikož většina obyvatel neuměla číst ani psát, byla určená pro poslech a šířila se ústně. Mnohdy byste v nich našli náměty z cizích literatur či pramenů. Z prvních českých památek se nám dochovaly pouze zlomky a části památek a většinou neznáme ani jejich autora.

O jaké šlo žánry? Všechny možné, od odborné prózy až po zábavné texty se sociální satirou... z lyriky hlavně duchovní nebo milostné texty, z epiky eposy, kroniky a duchovní legendy.

Alexandreida

Alexandreida je rytířský epos ze života Alexandra Velikého, který sepsal neznámý autor (pravděpodobně nějaký vyšší šlechtic – odpovídá tomu vyšší styl psaní) ve 14. století. Našly se zlomky 9 rukopisů, tedy třetina z původních asi 9000 veršů. Alexandr má v příběhu vlastnosti Přemysla Otakara II. a je vyobrazen jako "ideální středověký panovník" a rytíř. V jeho vojsku je plno rytířů s českými jmény. Z textu je také cítit odpor vůči všemu německému v českých zemích. Kompozičně se dílo skládá ze čtyř částí: nejprve předmluva, pak druhá část o Alexandrově původu a dětství (třeba jak byl vychován Aristotelem), třetí o hrdinských činech a vojenských taženích a poslední část popisuje jeho smrt. Text nejspíš vznikl podle latinské nebo německé předlohy.

Dalimilova kronika

Kronika takřečeného Dalimila (neboli Dalimilova kronika) je nejstarší česky psaná veršovaná kronika. Vznikla na začátku 14. století, ale jejího autora opět neznáme. Byla oblíbená, protože je čtivá, vlastenecká, psaná obyčejným srozumitelným jazykem, straní nižším vrstvám a kritizuje německý vliv. Bylo ručně přepsáno mnoho jejích opisů. Pro představu, jedna z kapitol se jmenuje "O selské kněžně Boženě" – Oldřich si raději chce vzít českou selku Boženu než německou císařovnu.


  VPŘED

A chronologicky pokračujeme na literaturu za Karla IV.

výpisky poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.