.

STAVBA SLOVA 


Nejmenší část slova, která stále ještě nese nějaký význam, se nazývá morfém. Nejdůležitějším morfémem je kořen slova, který nese lexikální (věcný) význam slova – rybář nějak souvisí s rybou, jelikož mají tato slova stejný kořen.

Předpony a přípony význam slova doplňují a upravují – z ryby mohu udělat „parybu“.

Koncovky se objevují jen v ohebných slovních druzích (podstatných a přídavných jménech, zájmenech, číslovkách a slovesech) a nesou význam gramatický (mluvnický) – z koncovky můžeme vyčíst pád, číslo, osobu, čas apod. Koncovku má každé slovo, ale v prvním pádě je to často koncovka nulová, například slovo „pán“ vypadá jako slovo bez koncovky, ve skutečnosti má právě koncovku nulovou.

PŘÍPONY S VÝZNAMEM. Význam vidíme například v těchto příponách:
  • -t → infinitiv slovesa
  • -ení → proces
  • -ka → zdrobnělina nebo žena
  • -čka → zdrobnělina
  • -ář → muž
  • -íř → nástroj, povolání, funkce
  • -an → obyvatel
  • -ě → mládě
  • -stvo → hromadné podstatné jméno

Tvorba nových slov

Nová slova se vytváří z již existujících slov, nikoliv jen z jejich kořenů. Již existující slovo je tzv. slovo základové (ryba), což je motivace pro nové slovo (rybář). Kdyby slova vznikala jen z kořenů, docházelo by k nedorozuměním (jako například „vodník“ → „podvodník“).

Nová slova se dají tvořit třemi různými způsoby:

ZKRACOVÁNÍ

Zkracováním vznikají:

Zkratky se správně vyslovují po jednotlivých hláskách a neskloňují se, časem se z nich ale mohou stát zkratková slova (např. v případě slova „Ikea“, kde se píše velké jen první písmeno, termín se vyslovuje jako slovo a může se i skloňovat).Jirka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.