.

ASIE 


  ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • populace: cca 4 460 000 000 obyv. (2016)
  • přirozený roční přírůstek: 1,2%
  • rozloha: cca 44 400 000 km2
  • nejvyšší bod: Mount Everest v pohoří Himálaj (8 850 m.n.m.)

Asie je největším světadílem, pokrývá třetinu zemské souše. Většina asijského území se rozkládá na severní a východní polokouli. Spolu s Evropou tvoří Asie největší kontinent zvaný Eurasie, pomyslným předělem mezi oběma světadíly je tzv. Eurasijská hranice.

Původně byla Asie spojena s Afrikou Suezskou šíjí, dnes oba světadíly odděluje v těchto místech Suezský průplav. Přirozenou hranicí mezi Afrikou a Asií je Rudé moře, od Ameriky Asii odděluje úzký Beringův průplav a Tichý oceán. Od Austrálie s Oceániíji oddělují hlubokooceánské příkopy táhnoucí se od Kamčatky po jižní Filipíny.

Členitost a povrch

Podnebí

PŮDA

Vodstvo

ŘEKY

JEZERA

Přírodní krajiny

POLÁRNÍ PUSTINY

TUNDRA

TAJGA

LESOSTEP, STEP

POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ

MONZUNOVÝ LES

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES

Obyvatelstvo

Hospodářství

ZEMĚDĚLSTVÍ

Rostlinná výroba


Živočišná výroba

PRŮMYSL A NEROSTNÉ SUROVINY

DOPRAVA

CESTOVNÍ RUCHvýpisky poslala Johana
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.