.

BÝVALÁ JUGOSLÁVIE A ALBÁNIE 


Mezi státy bývalé Jugoslávie patří Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo a Severní Makedonie. Uzemí Albánie součástí Jugoslávie nebylo, ale leží hned vedle, a tak jsme ji k této kapitole také přilepili.

Poloha a členění

Reliéf

Příroda a podnebí

Obyvatelstvo


  HISTORIE JUGOSLÁVIE

Po druhé světové válce vznikla Socialistická federativní republika Jugoslávie (SFRJ), kde žili obyvatelé různých národností, náboženství a kultur. Během komunistické diktatury Josipa Broze Tita byli obyvatelé násilně přemisťování, Jugoslávie tehdy také získala nezávislost na Sovětském svazu a otevřela své hranice západu. Tito zemřel roku 1980. Slobodan Miloševič prosazoval zájmy méně vyspělého Srbska na úkor vyspělejších regionů, což vedlo k tomu, že Slovinsko a Chorvatsko v roce 1991 vyhlásily samostatnost. Mezi lety 1991 a 1995 následovala občanská válka, během níž se Jugoslávie dál rozpadala - v roce 1992 už ve federaci zbylo jen Srbsko (včetně Kosova) a Černá Hora. Roku 2003 se stát přejmenoval na Srbsko a Černá Hora, v roce 2006 se Černá Hora oddělila a roku 2008 vyhlásilo nezávislost na Srbsku i Kosovo.

Hospodářství

Slovinsko

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

CENTRA

Chorvatsko

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

CENTRA

Bosna a Hercegovina

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

CENTRA

Srbsko

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

CENTRA

Černá Hora

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

CENTRA

Kosovo

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

Severní Makedonie

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

Albánie

ČLENĚNÍ, PŘÍRODA A PODNEBÍ

OBYVATELSTVO

HOSPODÁŘSTVÍ

CENTRAJáchym


Plitvicer Seen 2

vodopády na Plitvických jezerech, Chorvatsko

Triglav

Triglav, nejvyšší hora SlovinskaNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.