.

HOSPODÁŘSTVÍ 


Sektory ekonomiky

  1. primární sektor - využívání přírodních zdrojů, tzn. lov, rybolov, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba surovin
  2. sekundární sektor - průmysl a stavebnictví
  3. terciární sektor - služby

HDP VS. HDI

  SALDO OBCHODNÍ BILANCE

Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem (exportem) a dovozem (importem). Aktivní (kladné) saldo znamená vyšší export než import a pasivní (záporné) saldo naopak že import převažuje nad exportem. Např. Česká republika měla po roce 1993 záporné saldo (kvůli rozpadu ČSFR a ztrátě obchodních partnerů z východního bloku), ale od roku 2004 už je toto saldo aktivní.

Zemědělství

ROSTLINNÁ VÝROBA

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Těžba surovin

Průmysl

Služby

Doprava

CESTOVNÍ RUCHvýpisky poslali Hanka a Castillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.