.

HOSPODÁŘSTVÍ 


Sektory ekonomiky

  1. primární sektor - využívání přírodních zdrojů, tzn. lov, rybolov, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba surovin
  2. sekundární sektor - průmysl a stavebnictví
  3. terciární sektor - služby

HDP VS. HDI

  SALDO OBCHODNÍ BILANCE

Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem (exportem) a dovozem (importem). Aktivní (kladné) saldo znamená vyšší export než import a pasivní (záporné) saldo naopak že import převažuje nad exportem. Např. Česká republika měla po roce 1993 záporné saldo (kvůli rozpadu ČSFR a ztrátě obchodních partnerů z východního bloku), ale od roku 2004 už je toto saldo aktivní.

Zemědělství

ROSTLINNÁ VÝROBA

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Těžba surovin

Průmysl

Služby

Doprava

CESTOVNÍ RUCHHanka, Castillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.