.

MAPY 


Mapa je zmenšené rovinné zobrazení objektů a jevů na zemském povrchu pomocí smluvených značek. Věda, která se zabývá zpracováním a tvorbou map, se nazává kartografie. A s mapami souvisí ještě glóbusy - to jsou zmenšené trojrozměrné kulové modely Země, jejichž výhodou je minimální zkreslení. Ale ani kulatý glóbus není ideální model, protože Země není dokonalá koule, ale spíš geoid. Navíc musíme brát v potaz, že někde jsou hory, které vyčnívají.

Základní pojmy

MAPOVÉ ZOBRAZENÍ

MĚŘÍTKO

Obsah mapy

Tvorba mapy

Druhy mapy podle obsahu

ZVLÁŠTNÍ FORMY VYJÁDŘENÍ

Geografické informační systémy (GIS)Hanka, Castillo


Netzentwuerfe

různá mapová zobrazení

Choropleth map

kartogram

Kartodiagrm

kartodiagramNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.