.

OSN A NATO 


Mezi nejdůležitější mezinárodní organizace rozhodně patří Organizace spojených národů (OSN) a Severoatlantická aliance (NATO).

OSN

Organizace spojených národů (OSN, anglicky "United Nations" - UN) je mezinárodní organizace sdružující prakticky všechny státy světa. Současně má 193 členů, z uznaných států schází jen Vatikán a Palestina. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce.

OSN byla založena roku 1945 a mezi zakládajícími členy bylo i Československo. Dnes má hlavní sídlo v New Yorku a další úřadovny v Ženevě, ve Vídni a v Nairobi (Keňa). Základním orgánem je generální tajemník. V jeho úřadu je od začátku roku 2017 Portugalec António Guterres. Dalšími podstatnými orgány jsou Valné shromáždění o 193 členech (1 zástupce z každého členského státu, každý má jeden hlas o stejné váze) a Rada bezpečnosti. Ta má 5 stálých členů (z USA, Velké Británie, Ruska, Francie a Číny) a dalších 10 členů, kteří jsou vždy voleni na dva roky. Rada bezpečnosti vydává rezoluce.

ORGANIZACE PŘI OSN

NATO

Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization - NATO) vznikla po 2. světové válce k upevnění míru v evropsko-americkém prostoru proti východnímu socialistickém bloku, který vytvořil (včetně Československa) dnes již neexistující Varšavskou smlouvu. V posledních letech se NATO rozšiřuje směrem na východ, tedy do území, které bývaly prostorem zájmu SSSR (posléze Ruska). Česká republika vstoupila do NATO 12. března 1999. Aktuálně sdružuje NATO 30 států (Kanada, USA a většina Evropy) a její hlavní sídlo je v belgickém Bruselu.


  DALŠÍ

Další mezinárodní organizace najdete ve zvláštní kapitole.

Jirka část výpisků poslala Hanka


Flag of the United Nations

vlajka OSN

António Guterres 2013

současný generální tajemník, Portugalec António GuterresNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.