.

POČASÍ A PODNEBÍ 


Atmosféra (plynná slupka kolem planety) není všude stejná – ze dne na den se mění počasí a od severu k jihu nebo od hor k moři se mění podnebí. Počasí je krátkodobé, podnebí je dlouhodobé.

Počasí

Počasí je okamžitý (nebo krátkodobý) stav troposféry (tj. vrstvy atmosféry hned nad zemí) na určitém místě. Věda zabývající se počasím je meteorologie a počasí popisujeme pomocí tzv. meteorologických prvků, jako jsou například:

TEPLOTA

TLAK

VÍTR

VLHKOST

SRÁŽKY

OBLAČNOST

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Podnebí

Podnebí (neboli klima) je dlouhodobý stav počasí na jednom místě. Změny podnebí vidíme, když porovnáme období desetitisíců let – příkladem je střídání doby ledové a meziledové, jehož důvody nebyly dodnes jednoznačně vysvětleny. Věda zabývající se podnebím je klimatologie. Podle různých podnebí na Zemi rozlišujeme podnebné pásy: polární, subpolární, mírný, subtropický a tropický.

DRUHY KLIMATU

KLIMATICKÉ ČINITELE

Podnebí je ovlivněno například těmito činiteli:Kačíizotermy na meteorologické mapě USA

anemometr

cirrus

cumulus

stratusNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.