.

PŘÍRODA A PODNEBÍ ČR 


Reliéf

SOPEČNÝ RELIÉF

KRASOVÝ RELIÉF

LEDOVCOVÝ RELIÉF

EOLICKÝ RELIÉF

ANTROPOGENNÍ RELIÉF

ČLENĚNÍ ČR PODLE RELIÉFU

VÝZNAMNÁ POHOŘÍ

Půda

PŮDNÍ DRUHY

PŮDNÍ TYPY

Vodstvo

ŘEKY

JEZERA

RYBNÍKY

PŘEHRADY

PODPOVRCHOVÁ VODA

LÁZNĚ

Podnebí

SRÁŽKY

TEPLOTA

VÍTR

Chráněná území

NÁRODNÍ PARKY

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI (CHKO)

BIOSFÉRICKÉ REZERVACE UNESCOvýpisky poslal Jáchym
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.