.

ÚVOD DO ZEMĚPISU 


Zeměpis neboli geografie je vědní obor, který zkoumá "krajinnou sféru" (tzn. všechny přírodní i lidské sféry na Zemi), jevy, které v ní probíhají, jejich rozmístění na Zemi, jejich vzájmené působení a změny v čase. Slovo "geografie" vlastně znamená "věda o Zemi", protože vychází z řeckého slova "geos" - "zemský".

  ODKAZY

Všechny zabarvené pojmy jsou odkazy na podrobnější články o jednotlivých oborech nebo tématech.

Fyzická geografie

Fyzická geografie studuje přírodu (čili takzvaně "fyzickou" část krajinné sféry), která se skládá z několika zemských sfér:

Socioekonomická geografie

Socioekonomická geografie studuje lidi (čili socioekonomickou krajinnou sféru neboli antroposféru) a vše, co se týká lidské společnosti a lidských činností, takže třeba sídla, hospodářství (zemědělství, průmysl a služby), politiku, komunikaci a mnohé další.

Regionální geografie

Regionální geografie se soustředí vždy na jednotlivé území (třeba na jeden kontinent nebo jeden okres) a prolíná se v ní fyzická i socioekonomická geografie. Na tomto webu máme články o makroregionech, o kontinentech (Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie) i o jednotlivých státech (např. Mexiko)

Kartografie

Kartografie studuje mapy, jejich výrobu a různé způsoby, jak zaznamenat a zobrazit rozmístění všech možných jevů ze všech sfér - fyzické mapy zobrazují třeba řeky (hydrosféra), podnebné pásy (atmosféra) a geologii (litosféra), zatímco jiné mapy ukazují města a dálnice (antroposféra).


  DALŠÍ

A na našem webu najdete mezi zeměpisnými výpisky i další obory a témata, které už čistě geografické nejsou, ale se zeměpisem souvisí. To je třeba vesmír, geologie a ekologický zeměpis.

Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.