.

DĚJINY EKONOMIE 


V průběhu dějin se objevilo a vystřídalo několik ekonomických teorií.

Prvotní ekonomie (starověk a středověk)

Ekonomické myšlení existovalo už v období starověku – termín pochází z řeckých slov „oikos“ (dům) a „nomos“ (řízení), znamená tedy „řízení domácnosti“. Ve svých dílech toto slovo použil například Xenofón a dále ekonomické myšlení najdeme u Platóna. Ve středověku se pak začala řešit spravedlivá cena a problematika úroků.

Merkantilismus (od 16. století)

Teorie merkantilismu klade důraz na co největší vývoz (export) hotových výrobků a naopak dovoz (import) surovin. Zdrojem bohatství v této fázi byly hlavně drahé kovy.

Kameralismus (od 17. století)

Kameralismus byl spojený s absolutismem a Německem. Soustředil se zejména na obnovu ekonomiky, cílil na konkurenceschopnost a pozitivní obchodní bilanci. Zdrojem bohatství bylo spíše zemědělství.

Fyziokratismus (od 18. století)

Fyziokratismus vznikl v dobách osvícenství ve Francii. Za zdroj bohatství považoval zemědělskou půdu a zemědělské produkty. Snažil se hledat zákonitosti v ekonomii stejně jako zákonitosti v přírodě.

Klasická ekonomie (od konce 18. století)

Základy této první moderní ekonomické teorie položil skotský filozof Adam Smith v díle Bohatství národů. Za zdroj bohatství považoval výrobu statků a přišel s teorií tzv. neviditelné ruky trhu (člověk se stává prospěšnějším pro společnost, když si jde za vlastním zájmem spíš než za zájmem společnosti). Tato teorie žádá zásadu „laissez faire“ – nezasahování státu do ekonomiky.

Marxismus (od 60. let 19. století)

Německý filozof Karel Marx kritizoval kapitalismus a považoval zisky podnikatelů za neoprávněné. Tvrdil, že kapitalisté vykořisťují dělníky, protože si část zisku z produktů nechávají pro sebe, a tím pádem pracujícím nezaplatí celou hodnotu jejich práce (tomuto se říká teorie nadhodnoty).

Keynesiánství (od 30. let 20. století)

Anglický ekonom John M. Keynes ve své knize zastával názor, že zásahy státu do ekonomiky jsou potřeba, a to zejména krátkodobě v době hospodářských krizí. Cílem bylo vyhnout se problémům, jako je příliš nízká poptávka, inflace a nezaměstnanost.

Monetarismus (od 60. let 20. století)

Monetarismus také prosazuje princip „laissez faire“ (co nejmenší zásahy státu do ekonomiky) a upozorňuje na to, že peníze dokážou ekonomiku samy o sobě regulovat, udržovat cenovou hladinu, a tedy zabránit přílišné inflaci.CastilloKarl Marx, zakladatel teorie marxismu

Milton Friedman, představitel monetarismu, držitel Nobelovy ceny za ekonomiiNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.