.

DEMOKRACIE 


Demokracie je forma politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu. Je založena na principu podřízení menšiny většině a na uznání svobody a rovnosti občanů.

První demokratický systém vznikl ve starověkém Řecku asi v 5. století př.n.l., další projevy demokracie se objevily v období renesance a reformace, k prosazení došlo až v rámci boje za nezávislost v Americe a za Velké francouzské revoluce.

Principy demokracie

1. PRINCIP SUVERENITY LIDU = držitelem moci ve státě je lid, který ustanovuje (volby) a kontroluje (média) vládní moc
podle způsobu, jakým k tomuto dochází, určujeme dvě základní formy:

a) přímá demokracie = občané přímo rozhodují o věcech veřejných
v čisté formě jen v antickém Řecku, dnes jen jako referendum (celostátní) či plebiscit (místní)

b) nepřímá demokracie = zastupitelská; občané se politického rozhodování účastní zprostředkovaně delegováním své moci na zvolené zástupce
znaky: rovnost, pluralita, dočasnost, kontrola, většinový princip, volby
dnešní moderní demokracie jsou nepřímé, pluralitní a konsenzuální = závislé na shodě


2. PRINCIP DĚLBY MOCI = rozdělení státní moci mezi několik orgánů → záruka, že státní moc nebude zneužita proti občanům

moc = možnost působit na společnost a přimět ji chovat se tak, jak by se dobrovolně nechovala
státní moc pomocí práva zabezpečuje zformování, upevnění a ochranu ekonomických, sociálních, politických a kulturních vztahů
k dosažení moci je možno použít právo, autoritu i násilí
státní moc je legální (zákonná) a legitimní (oprávněná)

1) legislativa = moc zákonodárná, má právo schvalovat zákony; parlament
2) exekutiva = moc výkonná, má právo řídit a spravovat zemi; vláda a prezident
3) jurisdikce = moc soudní, má právo interpretovat a kontrolovat dodržování zákonů pomocí nezávislých soudů

3. PRINCIP PARLAMENTARISMU = zákonodárná moc je pravidelně obnovována díky volbám, které jsou:

Volit mohou i vězni. Pokud se volič nemůže dostavit do volební místnosti, přijde volební komise za ním.


4. PRÁVNĚ ZAKOTVENÁ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY = práva fyzických osob, která vyplývají už z toho, že příslušíme k lidskému rodu

Česká Listina základních lidských práv a svobod obsahuje pět okruhů práv:David, Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.