.

DETERMINANTY NAŠÍ OSOBNOSTI 


1. BIOLOGICKÉ ZNAKY

2. PSYCHICKÉ ZNAKY

3. SOCIÁLNÍ VLIVY

Dílčí psychické předpoklady

UČENÍ


Učení


Podmiňování


Předpoklady k činnostem

 1. vědomosti – osvojené poznatky a informace
 2. dovednosti – získané dispozice pro vykonávání určité činnosti
  • senzorické – zdokonalené vnímání
  • senzomotorické – koordinace vnímání a pohybu
  • intelektové – dovednost v užívání mluvnických pravidel
  • sociální – umění jednat s lidmi, vcítit se do druhého...
 3. návyky – získané způsoby reagování a chování

Formy učení


Efektivita učení závisí na:


Poruchy učeníHanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.