.

DUŠEVNÍ HYGIENA Duševní hygiena = soubor pravidel, která slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a duševního zdraví.

Duševní zdraví = stav duševní pohody, kdy všechny duševní pochody člověka probíhají nejlepším možným způsobem. Umožňuje jedinci správně vnímat vnější skutečnost, přiměřeně reagovat na podněty, řešit dané úkoly, sebezdokonalovat se.

Působení duševní hygieny

Význam duševní hygieny

Způsoby psychohygieny

Stres

STRESORY


Stresory podle délky:

PROJEVY PŮSOBENÍ STRESU

REAKCE NA STRES

ŘEŠENÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍHanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.