.

DUŠEVNÍ PORUCHY 


Psychopatologie


Duševní poruchy vyjadřují změnu některých psychických jevů, která se projevuje v chování a prožívání a znesnadňuje interakci člověka s jeho sociálním okolím.

PŘÍČINY VZNIKU DUŠEVNÍ PORUCHY

 1. biogenní příčiny
  • dědičné (genetické) zatížení a dispozice, vrozené (př. nemoc)
  • poškození plodu v těhotenství nebo při porodu
  • faktory související s věkem (např. demence ve stáří)
 2. organické (somatogenní) příčiny
  • poškození mozku během života infekční nemoci
  • poranění mozku při úrazu
 3. psychogenní příčiny
  • dlouhotrvající vnitřní konflikt, deprivace (sociální, emoční), stres
  • psychotrauma (výrazně negativní zážitek)
 4. sociální (sociogenní) příčiny
  • trvale nepříznivé sociální prostředí (především z dětství)
  • disharmonické sociální prostředí

ZÁKLADNÍ TRADIČNÍ DĚLENÍ DUŠEVNÍCH PORUCH

INDIKÁTORY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ


Porucha není nemoc, ale může vést k duševnímu onemocnění...

DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ

Poruchy nálad (psychózy)

DEPRESE


Symptomy deprese:

MANIODEPRESIVITA (BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA)


Fáze mánie – nepřirozené veselí, absolutní bezstarostnost, pocit schopnosti měnit svůj život, podnikat, nekritičnost k tomu, co zamýšlím, co dělám a jak se chovám


Fáze deprese – prožívání stavů beznaděje, bědování nad těžkostmi života, sklon k sebevraždě

LAKTAČNÍ PSYCHÓZA

Úzkostné poruchy (neurózy)

ÚZKOST

PANICKÉ PORUCHY

FOBIE

OBSEDANTNĚ-KOMPULZIVNÍ PORUCHA (OCD)

NEURASTENIE (CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM)

Konverzní poruchy (dříve „hysterické neurózy“)


Hysterická reakce

Schizofrenie


Porucha myšlení a pozornosti u schizofrenie:


Poruchy vnímání – svět i jejich tělo se jim zdají jiné, slyší zvuky hlasitější, vidí barvy výraznější, deformované tělo, někdy se nepoznají v zrcadle.


Poruchy emocí – nenormální emoční projevy (apatie, agrese nebo radost v neadekvátních situacích).

Poruchy motoriky – bizarní motorika, grimasy, gestikulace, chození sem a tam nebo naprostá apatie, katatonní nehybnost (stojí jako socha...).

FORMY SCHIZOFRENIE

Disociativní porucha identity

Poruchy osobnosti

Poruchy příjmu potravy

MENTÁLNÍ ANOREXIE

MENTÁLNÍ BULIMIE

Psychologická pomoc


Další formy psychologické pomoci:

 • poradenství – krátkodobá forma psychologické pomoci, zabývá se spíše konkrétní situací


 • Hanka

  Eliška Gargulová

  
  

  Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.