.

EKONOMICKÉ PROBLÉMY 


Nejprve je potřeba definovat si pojem kupní síla související s tímto tématem. Kupní síla peněz nám udává, kolik statků a služeb (tedy zboží) si mohu koupit za určité množství peněz.

Inflace

Inflace je „zdražování“. Znamená to růst cen, a tím pádem snižování kupní síly peněz. V praxi to znamená to, že za stejnou cenu si letos můžu koupit o trochu méně zboží než vloni. Inflace je projevem ekonomické nerovnováhy a je měřena tzv. CPI (index spotřebitelských cen). Roční inflace v Česku se v roce 2021 pohybovala kolem 3 % – zboží je tedy průměrně o 3 % dražší než vloni.

DRUHY INFLACE

Inflaci dělíme podle její aktuální výše na:


Podle toho, zda inflace roste nebo klesá, používáme pojmy:

Deflace

Deflace je opak inflace, méně častý jev. Při něm se naopak zvyšuje kupní síla peněz a zboží zlevňuje.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost je stav, kdy daný člověk nemá práci. Dělíme ji na:

DRUHY NEZAMĚSTNANOSTI

DOPADY NEZAMĚSTNANOSTI

Krátkodobá je pozitivní a neškodí, oproti dlouhodobé. Ta je spjata již s určitými problémy – např. exekuce, lichva.

VÝPOČET MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI

Nezaměstnanost vypočítáme dle vzorce: $\text{míra nezaměstnanosti} = \frac{\text{nezaměstnaní, co hledají práci}}{\text{ekonomicky aktivní obyvatelstvo}} \cdot 100 \%$Castillo, Kateřina
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.