.

EKONOMICKÉ PROBLÉMY 


Nejprve je si třeba definovat pojem kupní síla související s tímto tématem. Kupní síla peněz nám udává, kolik statků a služeb (tedy zboží, když budu méně konkrétní) si mohu koupit za určité množství peněz. V praxi to vypadá tak, že za třeba 40 Kč si koupím v Lidlu plechovku Redbullu.

Inflace

Inflace je označení pro snížení kupní síly peněz. V praxi to znamená to, že za 80 Kč si v roce 2020 koupím 4 plechovky Redbullu a v následujícím roce 2021 už jenom tři. Říkáme, že kupní síla peněz se snížila. Ačkoliv máme stejné množství peněz, jejich hodnota je již v roce 2021 menší.

MĚŘENÍ INFLACE

Inflace je měřena tzv. CPI (index spotřebitelských cen).

DRUHY INFLACE

Inflaci dělíme podle výše na:

Deflace

Deflace je opak inflace, méně častý jev. Při něm se naopak zvyšuje kupní síla peněz.

Nezaměstnanost

Asi si každý dokážeme představit, co je to nezaměstnanost. Je to stav, kdy daný člověk nemá práci. Dělíme ji na:

DRUHY NEZAMĚSTNANOSTI

DOPADY NEZAMĚSTNANOSTI

Krátkodobá je pozitivní a neškodí, oproti dlouhodobé. Ta je spjata již s určitými problémy – např. exekuce, lichva.

VÝPOČET MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI

Tu vypočítáme dle vzorce: $\text{míra nezaměstnanosti} = \frac{\text{nezaměstnaní, co hledají práci}}{\text{ekonomicky aktivní obyvatelstvo}} \cdot 100 \%$Castillo

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.