.

KOMUNIKACE 


Komunikace (z latinského „communicatio“ – sdělení, sdílení, „communico“ – činiti společným, raditi se, rokovat) je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují jedince. Jde o proces vzájemné výměny informací pomocí různých prostředků. Může být jednosměrná (např. všechny typy masové komunikace) i dvousměrná (vzájemná výměna informací, sdělující a naslouchající). Komunikace ve skupině je základem soužití a vzájemné spolupráce. Velmi důležitou formou komunikace je diskuse – v ní se tříbí názory.

Verbální (slovní) komunikace

Neverbální (nonverbální) komunikace


Nejčastější podobou komunikace je současné využívání verbální i neverbální komunikace.

Struktura komunikace (komunikační proces)

Poruchy komunikace

Masová komunikace a média

Masová komunikace je komunikace směřující od „jednoho k mnohým“, tedy jednosměrná asynchronní komunikace pro širokou veřejnost. Živá obousměrná komunikace existuje zřídka. Média jsou nástroje komunikace sloužící k reprezentaci nějakého obsahu, jsou nedílnou součástí našeho života – jejich prostřednictvím poznáváme svět a jsme s ním v kontaktu. Mezi média masové komunikace patří rozhlas, TV, film, fotografie, noviny, časopisy, knihy, internet atd.

Vynález knihtisku v 15. století umožnil novou formu masové komunikace, při níž lze získat informace bez fyzické přítomnosti osoby komunikátora. První vlna zmasovění přišla po 1. světové válce v souvislosti s rozšířením rozhlasu a filmu, druhá vlna po 2. světové válce s rozšířením televize. Prudký rozvoj této komunikace je založen na výpočetní technice (především možnostech internetu) a vede ke globalizaci médii.

Co nám média nabízí? Důležité i nepodstatné informace, témata ke konverzaci, zábavu, uvolnění, napětí. Mobilizují a organizují naše snažení, ovlivňují naše rozhodování, vzdělávají, manipulují s námi, plánují a strukturují nám den apod.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA MÉDIÍ

MASMÉDIA A ETIKAHanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.