.

POLITIKA 


Politika je společenská činnost, vztahující se k řízení věcí veřejných. Má dva hlavní znaky:

Rozlišujeme politiku vnější (zahraniční politika, vztahy s jinými státy a nadnárodními organizacemi) a vnitřní (fungování uvnitř státu). Na úrovni státu je politika chápána jako správa věcí veřejných, jejímž cílem je obecné blaho společnosti a umění řídit stát a vztahy mezi národy. Podstatou politiky je konflikt a odlišnost názorů a následné řešení těchto sporů (kompromisy apod.).

Čtyři základní rysy politiky

Typy politiky podle jejího vedení

Politické systémy

Politika se uskutečňuje prostřednictvím politických systémů. Politický systém je tvořen vztahy mezi

Účast na politice se nazývá „politická participace“, má dvě podoby:

Politické strany

Politická strana je dobrovolná společenská organizace sdružující občany s podobnými politickými názory. Jejím cílem je své hodnoty, cíle a postoje prosadit a uplatnit v politice a tím politiku státu ovlivnit. Politická strana by měla mít:

FUNKCE POLITICKÝCH STRAN

DĚLENÍ POLITICKÝCH STRANJirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.