.

POLITIKA 


Politika je společenská činnost, vztahující se k řízení věcí veřejných. Má dva hlavní znaky:

Rozlišujeme politiku vnější (zahraniční politika, vztahy s jinými státy a nadnárodními organizacemi) a vnitřní (fungování uvnitř státu). Na úrovni státu je politika chápána jako správa věcí veřejných, jejímž cílem je obecné blaho společnosti a umění řídit stát a vztahy mezi národy. Podstatou politiky je konflikt a odlišnost názorů a následné řešení těchto sporů (kompromisy apod.).

Čtyři základní rysy politiky

Typy politiky podle jejího vedení

Politické systémy

Politika se uskutečňuje prostřednictvím politických systémů. Politický systém je tvořen vztahy mezi


Účast na politice se nazývá „politická participace“, má dvě podoby:

Politické strany

Politická strana je dobrovolná společenská organizace sdružující občany s podobnými politickými názory. Jejím cílem je své hodnoty, cíle a postoje prosadit a uplatnit v politice a tím politiku státu ovlivnit. Politická strana by měla mít:

FUNKCE POLITICKÝCH STRAN

DĚLENÍ POLITICKÝCH STRAN

Hospodářská politika

Hospodářská politika propojuje politiku a ekonomiku. Do ekonomiky (neboli hospodářství) totiž vstupuje i stát, aby usměrnil její vývoj k většinovému prospěchu. Cílem hospodářské politiky typicky bývá udržení tzv. „magického čtyřúhelníku“, což znamená:

  1. růst HDP
  2. nízká nezaměstnanost
  3. stabilní inflace
  4. vnější ekonomická rovnováha (vyrovnaný import a export)

V průběhu času se hospodářská politika i její cíle a priority mění, neboť je částečně závislá na tom, kdo je právě u moci. Mezi subjekty, které zasahují do hospodářské politiky, patří parlament, vláda, centrální banka (u nás ČNB), občané (jelikož mají volební právo), mezinárodní organizace, lobbisté, odbory atd.

NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

TYPY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKYJirka

Castillo
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.