.

POZITIVISMUS A UTILITARISMUS 


Pozitivismus

AUGUSTE COMTE

Comte učil na pařížské polytechnice, ale pak místo ztratil kvůli duševní chorobě. Jeho nejznámějším spisem je Kurz pozitivní filozofie. Než se dostaneme k positivismu, musíme nejprve pochopit předchozí dvě stádia historického vývoje. Těmito stádii prochází jak celá historie a společnost, tak každý člověk, každá věda, všechno. První je stádium teologické (fiktivní) – společnost si myslí, že je schopná absolutního poznání, a věří, že pochopí podstatu světa a všechno kolem ní. Pokud něco zatím nelze vysvětlit rozumně, vznikají bohové. Druhé stádium je metafyzické (neboli abstraktní) – lidé se pořád snaží o absolutní poznání, ale místo bohů vymýšlejí abstraktní pojmy a myšlenky. Sem patří většina dosud popsané filozofie. Poslední stádium je vědecké – člověk už se smířil s neexistencí absolutního poznání a už nepátrá po odpovědích na největší otázky světa, ale snaží se co nejlépe zužitkovat data a fakta, které má ve světě k dispozici. Nejde o nalezení podstaty, ale prozkoumání různých jevů, tedy toho, co je „pozitivně dáno“. S výsledky tohoto bádání pak můžeme předvídat – „savoir pour prévoir“ (vědět, abychom mohli předvídat). Podle pozitivismu je filozofie nejobecnější vědou, která má shrnovat všechny poznatky ostatních věd a vytvořit z nich systém principů fungování přírody a společnosti. Vědy by se tedy neměly příliš specializovat, ale naopak se snažit své poznatky dosadit do obecných principů filozofie.

Utilitarismus

Utilitarismus je etická teorie založená na principu užitku. Účelem většiny toho, co děláme, je zvýšení štěstí. Dobré je to, co přináší co nejvíc štěstí co největšímu počtu lidí.Jirka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.