.

PRACOVNÍ PRÁVO 


Pracovní právo je jedno z devíti hlavních odvětví práva a zabývá se pracovními vztahy a poměry. Upravuje ho Zákoník práce. Podstatou je, že zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele, a ten mu za to platí plat nebo mzdu(viz níže).

  ZPÁTKY

Systém práva a důležité základní informace popisujeme v kapitole Právo a jeho systém.

Zaměstnanec a zaměstnavatel

Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnancem může být kdokoliv nad 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou.

Zaměstnavatel je osoba, pro kterou se zaměstnanec zavázal.

Pracovní poměr

Pracovní poměr je opakující se osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele za úplatu (mzdu nebo plat). Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy, která musí mít vždy písemnou formu a která určuje meze, v jakých může zaměstnavatel využívat pracovní sílu zaměstnance (co maximálně může zaměstnavatel po zaměstnanci chtít). V pracovní smlouvě musí vždy být:

V pracovní smlouvě také bývá (ale nemusí být):

Mzdové nebo platové výměry nebývají součástí pracovní smlouvy, jinak by při změně mzdy (nebo platu) musela být podepsána nová pracovní smlouva.

  PLAT A MZDA

Oba tyto termíny označují odměnu za práci v pracovním poměru, ale je mezi nimi rozdíl. Plat dostávají státní zaměstnanci (případně zaměstnanci zákonem určených institucí), zatímco mzdu vyplácejí soukromí zaměstnavatelé.

Skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může skončit:

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Pokud s rozvázáním poměru souhlasí zaměstnanec i zaměstnavatel, lze to jednoduše učinit sepsáním „dohody o rozvázání pracovního poměru“ k určitému dni a z určitých důvodů (pokud tyto důvody zaměstnanec vyžaduje).

VÝPOVĚĎ PRACOVNÍHO POMĚRU

Výpověď je jednostranná – podává ji v písemné formě buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel a musí ji doručit druhé straně. Výpovědní doba je období, o které se odkládá zrušení pracovního poměru – jsou to 2 měsíce ode dne doručení výpovědi. Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv a bez udání důvodů, zaměstnavatel musí ve výpovědi uvést některé z důvodů stanovených zákonem.

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE

Okamžitě lze zrušit pracovní poměr např. pokud byl zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody nejméně na rok.Jirka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.