.

PSYCHICKÉ PROCESY 


DRUHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ

Vnímání

TŘI PROCESY VNÍMÁNÍ

 1. recepce – schopnost přijímat podněty smyslovými orgány
 2. percepce – schopnost uvědomovat si podněty
 3. apercepce – vnímání využívající předchozí zkušenost

VÝSLEDKY VNÍMÁNÍ

DRUHY VNÍMÁNÍ PODLE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ


Adaptace: smysly se přizpůsobují podnětům

Představa

DRUHY PŘEDSTAV


Představy se vybavují na základě asociací (představy se spojují do řetězů).

ASOCIAČNÍ ZÁKONY

Fantazie

DRUHY FANTAZIÍ

Myšlení

VLASTNOSTI MYŠLENÍ

FORMY MYŠLENÍ

 1. pojem – základní forma
 2. soud – vyjádření vztahu mezi 2 pojmy
 3. úsudek – vyjádření vztahu mezi 2 nebo více soudy
  1. premisa – soudy, ze kterých vycházíme
  2. závěr – vyvozený soud
  3. úsudek – vyvození závěrů z premis

DRUHY MYŠLENÍ

SMĚRY, KTERÝMI SE MYŠLENÍ UBÍRÁ

MYŠLENKOVÉ OPERACE

Řeč

DVĚ SLOŽKY ŘEČI

DVA DRUHY ŘEČI

PORUCHY ŘEČI

Paměť

FÁZE PAMĚTI

 1. zapamatování
  • vštěpování si něčeho do vědomí
  • druhy:
   • bezděčné – co nás zaujalo
   • úmyslné – ve škole
 2. uchovávání
  • zahrnuje časovou etapu, která uplyne od zapamatování k vybavení
  • charakteristické zapomínání (pozitivní – traumatické zážitky)
 3. vybavování
  • uvědomění zapamatovaných zážitků
  • nikdy není přesnou kopií původního zážitku

DRUHY PODLE UCHOVÁNÍ

DRUHY PODLE ZAPAMATOVÁVÁNÍ

DRUHY PODLE VNÍMÁNÍ

 1. zraková – výtvarníci
 2. sluchová – melodie, zvuk
 3. pohybová – chůze, tanec
 4. hmatová – chirurg

PORUCHY PAMĚTI

Emoce (city)

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY CITŮ

AMBIVALENCE


CITOVÁ ŠKÁLA


PROJEVY EMOCÍ

VLASTNOSTI EMOCÍ

JAK A KDE VZNIKAJÍ CITY

DĚLENÍ EMOCÍ Z HLEDISKA VÝVOJE

DĚLENÍ EMOCÍ Z HLEDISKA DÉLKY TRVÁNÍ A INTENZITY

 1. afekty = krátce probíhající, silné, bouřlivé emocionální reakce (snížená sebekontrola, vysoce intenzivní)
  • útočné – od rozhořčení po hněv a zuřivost, agrese: slovní, brachiální (tlučení), autoagrese (výčitky, pocity viny)
  • obranné – strach, neklid, nervozita, mírný úlek, překvapení, obava, zděšení, panický strach
   • strach objektivní – např. strach ze zubaře
   • strach subjektivní – když nemáme zkušenost, např. fóbie z výšek nebo z pavouků
   • pláč – výraz smutku z neúspěchu, ze ztráty blízkého, z bolesti
   • údiv, překvapení, úžas
  • sociální afekt = člověk prožívá vědomí podřazenosti vůči někomu, kdo je nadřazený, více hodnotí společnost než sebe (př. závislost, obdiv, respekt, pocit méněcennosti, hrdost)
 2. citové stavy = nálady = dlouhotrvající a nepříliš intenzivní prožívání vlastního subjektivního stavu
  • na delší dobu ovlivňuje naše prožívání a chování
  • nálada poznamenává naše chování, vnímání (pesimisté vidí všechno černě, optimisté růžově)
   • záleží na typu osobnosti, na ovladatelnosti, na citovosti a zralosti
   • zvláštní citový stav je tréma (způsobí „okno“ = svérázný druh strachu trvající delší dobu)
   • příčina: neúspěch, nedostatek sebedůvěry, nejistota
 3. vášně = dlouhotrvající, poměrně silné emocionální stavy, které ovlivňují myšlení a činnost člověka (základem každého koníčku, zájmu, vztah k někomu či něčemu)
 4. citové vztahy = více nebo méně dlouhotrvající emocionální stavy, prožívání subjektivního vztahu k osobě nebo předmětu či zvířátku
  • intenzivní citové vztahy mohou být silným motivem jednání – např. vražda ze žárlivosti

PORUCHY EMOCÍ

TEORIE EMOCÍ

Motivace

DĚLENÍ POTŘEB

HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ POTŘEB

 1. fyziologie
 2. bezpečí, jistota
 3. láska
 4. ocenění, uznání
 5. seberealizace

FORMY MOTIVU

Frustrace

Deprivace

PODOBY DEPRIVACE

Vůle

VÝSKYT VOLNÍCH PROCESŮ

VOLNÍ VLASTNOSTI

PORUCHY VŮLE

Konflikt

DĚLENÍ KONFLIKTŮ

ČTYŘI DRUHY KONFLIKTŮHanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.