.

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI 


Schopnosti

ÚROVNĚ SCHOPNOSTÍ

 1. nadání – nadprůměrné výkony v určitých činnostech
 2. talent – vysoce rozvinuté nadání
 3. genialita – mimořádně rozvinutý talent

DĚLENÍ SCHOPNOSTÍ

 1. obecné (obecná inteligence)
 2. specifické (schopnost hudební, matematické, herecké apod.)

Rozlišujeme také schopnosti:

INTELIGENCE


Složky inteligence:


Druhy inteligence:


Alfred Binet


R. Sternberg


Gardner – teorie mnohočetné inteligence

Temperament

HUMORÁLNÍ TEORIE TEMPERAMENTU

Hippokrates – humorální teorie temperamentu („vliv tekutin“, později teorii upravil Galénos)

KONSTITUČNÍ TEORIE TEMPERAMENTU


E. Kretschmer

 1. pyknický typ
  • malý vzrůst se sklony k tloustnutí, krátký krk i končetiny
  • cyklotymní temperamentový typ – otevřený, přizpůsobivý, jednoznačné a srozumitelné reakce
 2. astenický typ
  • vyšší štíhlá postava, malá hlava a dlouhé štíhlé končetiny
  • schizotymní temperamentový typ – uzavřený, nepřizpůsobivý, obrácený do sebe, jeho reakce nejsou vždy zcela srozumitelné
 3. atletický typ
  • sportovní postava se silnou kostrou a vyvinutým svalstvem
  • viskózní temperamentový typ – důkladný, pomalý, s nedostatkem fantazie a tvořivosti

Sheldonova typologie

 1. endomorf – pyknik
  • převaha zaoblených a měkkých tvarů těla
  • dobře vyvinuté trávicí ústrojí
  • temperament: viscerotonický
   • obliba okolí
   • družnost
   • laskavost
   • srdečnost
   • potřeba sympatie
   • vyrovnanost nálad
 2. mezomorf – atletik
  • převaha somatické struktury – kosti, šlachy, svaly, hranatý, hrubá kůže
  • temperament: somatotonický
   • silné sebevědomí
   • energetická aktivnost
   • fyzicky odvážný
   • rád dominuje a vládne
   • riskuje
   • agresivní při soutěžení
   • necitlivost
   • nedostatek lítosti a soucitu
 3. ektomorf – astenik
  • křehkost, útlost, plochý hrudník, jemnost celého těla, většinu dlouhé a tenké končetiny
  • temperament: cerebrotonický
   • tendence k útlumu, zdrženlivosti, vztahovačnosti
   • nadměrná rychlost reakcí
   • v těžkých situacích potřeba samoty

Sprangerova typologie

 1. ekonomický typ – praktický založený
 2. náboženský typ – oceňuje duchovní hodnoty a zkušenosti
 3. teoretický typ – např. vědec, filozof
 4. estetický typ – dokáže si vychutnat každý okamžik a ocenit jeho krásu
 5. politický typ – dychtí po dominantní roli, důležité je pro něj společenské postavení
 6. sociální typ – nejdůležitější pro něj je láska k druhým, obdivuje laskavost


Hanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.