.

RŮZNÉ DRUHY FILOZOFIE 


Ontologie

Ontologie je teorie bytí („ontós“ znamená řecky „jsoucí“). „Jsoucno“ je všechno, co je. „Bytí“ je základní vlastností každého jsoucna. Ontologie řeší, co jsou jsoucna, jak vznikají a zanikají, jaká je jejich podstata... Co je podstatou světa? Prach, voda, atomy? A jakou má tato podstata povahu?

Ontologie má několik přístupů, nejprve podle počtu podstat světa:


Dále se dají přístupy dělit podle povahy podstaty světa:

Gnozeologie

Gnozeologie je teorie poznání („gnósis“ je řecky „poznání“). Je poznání vůbec možné? Můžeme svět poznat? A do jaké míry? Jestli ano, jakým způsobem máme poznávat? Máme věřit smyslům, rozumu nebo něčemu jinému? Co když nás smysly klamou? A je všechno tohle poznání pravdivé? Jak vlastně poznáme, co je pravda?

Etika

Etika neboli teorie morálky vychází z řeckého „ethos“, tedy „mrav“. Je praktičtější, zabývá se člověkem, dobrem a zlem, dobrým životem apod. Pro ujasnění pojmů:


Existují dva základní etické přístupy:

Filozofická antropologie

Filozofická antropologie je teorie člověka (řecky „anthropos“) jako celku, nesoustředí se na jeho určité aspekty. Jinak by to totiž byla nefilozofická antropologie – například biologická, kulturní, sociální atd.Jirka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.