.

SOCIALIZACE 


Socializace je proces zespolečenšťování člověka neboli začleňování člověka do společnosti. Uskutečňuje se prostřednictvím sociálního učení. Z člověka se díky ní stává kulturní bytost schopná fungovat ve složitém systému lidské společnosti. V procesu socializace působí nejbližší příbuzní (utvářejí vzhledem k dítěti primární skupinu), škola, vrstevnická skupina atd. Výsledkem socializace je porozumění kultuře, přijetí jejích prvků, souboru hodnot a norem dané společnosti.

Socializace je celoživotní proces, neustále vstupujeme do kontaktů a vztahů s ostatními lidmi:


Během socializace může docházet k socializačním problémům (např. izolace jedince v dětství). Člověk a společnost se vzájemně ovlivňují (oboustranný vztah), socializace zajišťuje plynulost společenského vývoje. Člověk se socializuje, ale zároveň i individualizuje (personalizace) – proces sebeuvědomování, schopnost samostatně myslet a jednat.

  POJMY RESOCIALIZACE A REEDUKACE

Resocializace označuje chtěný i nechtěný proces zbavování se původních vzorců chování a hodnot, za kterým následuje přijímání vzorců nových, mnohdy radikálně odlišných (např. pobyt ve vězení, nástup do nového zaměstnání, odchod do důchodu, ...). Reedukace je převýchova, specifická varianta resocializace uplatňovaná u osob s poruchami chování nebo s patologickým chováním.

Základní aspekty socializace

Co ovlivňuje socializaci

Dědičnost vs. prostředí

Problémy se sociální adaptací

PSYCHICKÁ DEPRIVACEHanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.