.

SOCIÁLNÍ DEVIACE 


Deviace je chování lišící se od jakékoliv společensky přijaté normy nebo hodnoty, kterou zastává většina členů určité skupiny nebo společnosti. Jenže... co jedna kultura považuje za normální, pro jinou může být nenormální (např. násilí na manželkách nebo pití alkoholu), proto je problém s vymezením, co je „normální“ a kde už začíná deviace. Je to velmi široký pojem a je neutrální a emocionálně indiferentní – nehodnotí odchylku jako pozitivní nebo negativní, dobrou nebo špatnou.

Sociální deviace

Sociální deviace je porušení nebo podstatná odchylka od společenských norem, nerespektování požadavků, které na jednotlivce či skupinu klade určitá norma, nebo soubor norem.

OTÁZKY DEVIACE

  1. od jakých norem se chování odlišuje? porušuje to zvyky, obyčeje nebo i zákony?
  2. v jaké míře? jedná se o trvalý, nebo výjimečný jev?
  3. jaké jsou sankce? pozitivní nebo negativní?

Negativní sociální jevy jsou nežádoucí sociální procesy (např. rozvodovost).

Protispolečenské jednání je vyvoláno narušením ekonomických či politických zájmů nebo morálky.

Sociálně patologické jevy jsou nejnebezpečnější jevy ve společnosti s negativními sankcemi, např. nezaměstnanost, bezdomovectví, xenofobie, antisemitismus, násilí, šikanování, prostituce, alkoholismus, tabakismus, drogy, gamblerství, sebevražednost, deviantní subkultury atd.

Sociální kontrola označuje mechanismy, které nutí členy společnosti dodržovat takové chování, které je považováno za žádoucí.

Teorie původu deviace

BIOLOGICKÁ TEORIE

PSYCHOLOGICKÁ TEORIE (SIGMUND FREUD)

SOCIOLOGICKÉ TEORIE

DIFERENCOVANÉ PŘIČLENĚNÍ

TEORIE ANOMIE (ROBERT K. MERTON)

TEORIE ETIKETIZACE („LABELLING“)Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.