.

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE 


Sociální poznávání

SOCIÁLNÍ PERCEPCE

Sociální komunikace

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE


Komunikace probíhá ve dvou liniích:


Rozlišujeme formu:

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Mezilidské vztahy

AFILIACE

LÁSKA

AGRESE

Sociální konflikty


Druhy sociálních konfliktů:


Tři způsoby řešení konfliktů:

  1. autoritativní řešení – založené na moci nebo síle (např. řešení soudní cestou)
  2. alternativní řešení – rozhodnutí, zda chceme konflikt vyřešit a jakým způsobem
    • vyhýbání – ignorování či potlačování problémů
    • kompromis – řešení přijatelné pro zúčastněné konfliktu
  3. intervence třetích stran – v případě, kdy se konflikty přemění na dlouhodobé nebo náročné


Hanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.