.

SOCIÁLNÍ VZTAHY 


Tři úrovně vztahů

  1. mikrosociální – vztah mezi 2 jednotlivci nebo mezi jednotlivcem a skupinou
  2. mezzosociální – vztah mezi skupinami, organizacemi, institucemi
  3. makrosociální – souhrn vztahů na celospolečenské úrovni

Tři roviny vztahů

  1. sociální komunikace – nonverbální, verbální
  2. sociální interakce – vzájemné působení
  3. sociální percepce – proces vnímání a hodnocení okolí

Formální a neformální sociální vztahyHanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.