.

TEORIE OSOBNOSTI 


Introgenní (vnitřní) teorie osobnosti

SIGMUND FREUD – PSYCHOANALÝZA


Struktura osobnosti podle S. Freuda:

 1. ID = ONO
  • jádro osobnosti, středem nevědomí
  • skládá se z pudů a instinktů, které se chtějí uskutečnit
  • touha po naplnění, uspokojení pudů
  • nepřístupná část osobnosti = nevědomí
  • je iracionální, pudové, řídí se principem slasti (cíl: uspokojení)
 2. EGO = JÁ
  • centrum vědomí
  • psychická vědomá zkušenost
  • každodenní já
  • prostředník mezi SUPEREGEM a ID
  • řídí se principem reality, praktičnosti
  • pomáhá pudům buď to se prosadit anebo potlačit
  • nerealizované pudy zůstávají v podvědomí, pokouší se prosadit, pokud je ego potlačí mohou vznikat neurózy, komplexy apod.
  • infantilismus = chová se jako malé dítě
 3. SUPEREGO = NAD-JÁ
  • svědomí
  • souhrn společenských norem a pravidel platných ve společnosti v níž se osoba nachází, představuje morálku, autoritu, zákony
  • moralizující síla v osobnosti
  • řídí se principem dokonalosti
  • vědomí část (znám zákon) i nevědomá část (svědomí)
  • malé superego = antisociální chování, chybí pocit viny
  • velké superego = perfekcionalismus, mravní úzkost

PUDY


Dva hlavní pudy:

OBRANNÉ MECHANISMY NAŠÍ PSYCHIKY

TEORIE VÝVOJE OSOBNOSTI PODLE FREUDA

5 stádií libida (nemusíme projít všemi stádii, můžeme ustrnout)

 1. orální stádium (0–1,5 roku) – spojeno s ústy
  • libido se vybíjí sáním a kousáním
  • slast spojená s příjmem potravy
 2. anální stádium (2–3 roky) – spojeno s konečníkem
  • uspokojování z vyprazdňování a zadržování
 3. falické stádium (4–5 let) – spojeno s genitáliemi
  • libido se vybíjí masturbací
  • v tomto období vznik komplexů
  • končí procesem identifikace s rodičem
 4. stádium latence (6–11 let)
  • přechodné stádium, období stability
 5. genitální stádium (11–12 let)
  • od puberty do smrti, jedinec začíná prožívat sexuální život
  • navazuje na falické období, hl. genitálie
  • končí proces identifikace s rodičem
  • podle Freuda je člověk biologicky a psychosociálně zralou osobností

CARL GUSTAV JUNG – ANALYTICKÁ PSYCHOLOGIE (ARCHETYPOVÁ TEORIE OSOBNOSTI)


Struktura osobnosti

 1. kolektivní nevědomí – nevychází z osobní zkušenosti = soubor psychických zkušeností celého lidstva za celou dobu jeho trvání (např. pohádky, mýty, sny, ...)
 2. osobní nevědomí – zahrnuje obsahy, které jsou pro ego přístupné (ve snech...)
 3. ego – vědomé já = vědomí
 4. bytostné já (das Selbst) – vědomá mysl, spojuje vědomí s nevědomím

Obsahem kolektivního nevědomí jsou tzv. archetypy (základní lidské zkušenosti):

Exogenní (vnější) teorie osobnosti

BEHAVIORISMUS

SOCIOLOGIZUJÍCÍ TEORIE OSOBNOSTI


Rozhodující význam mají především vnější podněty:


Existují 2 vrstvy osobnosti:Hanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.