.

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE 


Předmět psychologie

PROŽÍVÁNÍ

CHOVÁNÍ


Formy chování:


Z. Helus definuje psychologii jako soubor chování, prožívání, postojů a vlastností lidí. Vyděluje 3 podoby psychologie:

Systém psychologických věd

  1. základní psychologické vědy – teoretické
  2. aplikované psychologické vědy v praxi – užité
  3. speciální psychologické vědy – konkrétní obory lidské činnosti

1. ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

2. APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

3. SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY


Další psychologické obory: psychologie reklamy, obchodu, sportu, ...

Význam psychologieHanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.