.

VRSTVY VE SPOLEČNOSTI 


Kritéria, podle kterých rozdělujeme společnost na vrstvy, jsou:

Hlavní druhy společenské diferenciace

 1. demografická struktura – pohlaví, věkové skupiny, ...
 2. etnická a národnostní – vztahy mezi národnostmi, projevy skupinového vědomí, ...
 3. profesní – dělba práce, povolání, zaměstnání, kvalifikace, ...
 4. socioekonomická – majetek, příjmy, životní úroveň, ...
 5. sociokulturní – vztahy kultur, subkultur, trávení času, kulturní hodnoty, ...
 6. struktura moci – vliv a moc spjata s dělbou práce, kooperace, politický systém, ...
 7. prostorová – přírodní nebo umělé prostředí, ...

Sociální mobilita ve společnosti

Jako sociální mobilita se označují pohyby mezi společenskými pozicemi v různých strukturách společnosti.

Teorie o nerovnosti ve společnosti

STRATIFIKAČNÍ TEORIE (MAX WEBER)

  STRATIFIKACE SPOLEČNOSTI V ČR

 1. zajištěná střední třída (22 %) - vysoké příjmy a nahromaděný majetek, velká síť známých, ale malý počet přátel a blízkých (např. advokáti, lékaři, manažeri)
 2. tradiční pracující třída (14 %) - solidní majetek, mírně nadprůměrné příjmy, nepříliš zapojení do lokálních vazeb (např. řemeslníci, kvalifikovaní dělníci)
 3. nastupující kosmopolitní třída (12 %, často pracovníci ve finančnictví či specialisté v technických oborech)
 4. třída místních vazeb (12 %) - dobré kontakty, podprůměrné příjmy, nižší náklady na život na venkově
 5. strádající třída (18 %) - všechny generace a všechny věkové kategorie, často čelí exekucím (např. prodavači, pracující ve stavebnictví, nezaměstnaní)
 6. ohrožená třída (22 %) - podprůměrné příjmy i majetek, ohroženi rozvody a ztrátou zaměstnání

TŘÍDNÍ TEORIE (KARL MARX)

TEORIE SOCIÁLNÍHO KONFLIKTU PODLE RALFA DAHLENDORFA

TEORIE SOCIÁLNÍHO KONFLIKTU PODLE PIERRA BOURDIEUHanka, Castillo

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.