.

DIBLASTIKA 


Diblastika (česky Dvojlistí) jsou živočichové, jejichž těla jsou tvořena dvěma zárodečnými listy - ektodermem a entodermem. Z těchto zárodečných listů se vytvoří všechny tkáně a orgány. Patří sem vločkovci, houbovci, žahavci, žebernatky a morulovci.

Kmen Vločkovci

Kmen Houbovci

Kmen Žahavci (dříve Láčkovci)

 • smysly
  • pohárkové oči u medúz
  • smyslové výběžky žahavých buněk
  • ropália - shluky smyslových orgánů na okraji zvonu
 • kostra: vápenaté schránky u korálnatců
 • rozmnožování - hermafroditi (obojetníci) nebo gonochoristé (oddělená pohlaví)
 • strobilace medúzy = název nepohlavního rozmnožování polypového stádia medúzy
  • dochází k rodozměně (metagenezi)
  • vnější oplození
  • nepřímý vývin (přes larvu)
 • pohyb nezmara
  • přemetovitý (jako gymnastická hvězda)
  • píďalkovitý (jako žížala)
 • TŘÍDA POLYPOVCI

  TŘÍDA MEDÚZOVCI

  TŘÍDA KORÁLNATCI

  Kmen Žebernatky

  Kmen Morulovci  Jirka

  
  

  Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.