.

ŽIVOČICHOVÉ 


Živočichové jsou říše eukaryotních organismů, což znamená především to, že organely jejich buněk mají vlastní membrány. Mezi živočichy patří bezobratlí, obratlovci (mají páteř z obratlů) a dříve sem patřili i jednobuněční, kteří se teď ale řadí k říši prvoků. Nejčastěji se rozmnožují pohlavně splynutím samčí a samičí pohlavní buňky, čímž vznikne zygota, která se pak rýhuje (viz níže).

Živočišná buňka

Živočišná buňka má velikost asi do 20 mikrometrů a narozdíl od té rostlinné nemá buněčnou stěnu, pouze cytoplazmatickou membránu - dvojitou vrstvu fosfolipidů, která je polopropustná. Mitochondrie a jádro mají dvojitou membránu. Jádro řídí buňku a nese genetickou informaci, uvnitř něj je ještě jadérko, které je potřeba pro dělení. V endoplazmatickém retikulu se produkují organické látky. V cytoplazmě najdeme navíc od rostlinné buňky ještě lysozomy. Tvar buňky určuje kostra, tzv. "cytoskelet", jehož mikrotubulární vlákna zajišťují pohyb organel v buňce. Speciální "vlákna dělícího vřeténka" vychází z centrioly (centriola je držákem vláken, jiná její funkce není známa) do jádra a uplatňují se při dělení buňky. Spojením více buněk může vzniknout například syncitium (srdeční tkáň).

Rýhování a vznik gastruly

Samčí a samičí buňka splynou v zygotu s dvojnásobnou genetickou informací. Zygota se dělí (rýhuje), dokud nevznikne shluk buněk ("morula"), a pak "blastula" - koule buněk s dutinou uvnitř. Této dutině se říká "prvotní tělní dutina". Z jedné strany se pak stěna koule vchlípí ("invaginuje", "gastruluje") dovnitř, čímž vznikne "gastrula". Vnější část vzniklé podkovy se nazývá "ektoderm", vnitřní (vchlípená) "entoderm". Vzniklá prohlubeň uvnitř koule je "prvostřevo", jeho ústí "prvoústa" ("blastoporus").

Diblastika a triblastika

Diblastika jsou organismy, jejichž těla jsou tvořena dvěma zárodečnými listy - ektodermem a entodermem. Z těchto zárodečných listů se vytvoří všechny tkáně a orgány. Patří sem kmeny vločkovci, houbovci, žahavci, žebernatky a morulovci.

Triblastika jsou vývojově pokročilejší organismy vyvinuté ze tří zárodečných listů - ektodermu, mezodermu a entodermu.Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.